Korrekt injektionsteknik - vejledning

Injektion giver mulighed for præcis dosering og hurtig effekt. Det er arbejdskrævende og medfører en risiko for injektionsskader – både ved grise og medarbejder.
I vejledningen får du et overblik over korrekt injektionsteknik. Det er vigtigt, at injektionsteknikken er korrekt, og at den korrekte kanyle anvendes. Ellers virker medicinen ikke, grisen kan blive påført skader, eller kanylen kan knække.