Tildeling af antibiotika via vand eller foder - vejledning

Er der flere syge grise i en sti, hvor der er behov for antibiotikabehandling, kan det tilsættes til drikkevandet eller foderet. Når der behandles flere grise på én gang, er det meget vigtigt at have styr på korrekt medicinering. Find her vejledninger til medicinering af syge grise via vand eller foder.

Korrekt dosering af antibiotika

Når der behandles flere grise på én gang, er det meget vigtigt at have styr på korrekt medicinering, f.eks. at medicinen blandes godt op i foderet, og at medicinblanderen doserer korrekt i vandet og tildeles til de rigtige grise.


TILDELING AF MEDICIN VIA VAND

Flokbehandling i vand

Vejledningen herunder beskriver, hvordan du beregner den korrekte dosering af medicin i forhold til antal grise.


Tildeling via foder