Opdateret/Gennemlæst 31. juli 2023

national PRRS-reduktion  skal nedbringe andelen af besætninger med prrs

Mindre PRRS hos danske grise vil højne sundheden, undgå produktionsmæssige udsving og derigennem sænke antibiotikaforbruget og forbedre velfærden hos grise. Derfor har Landbrug & Fødevarer, Sektor for Gris i tæt samarbejde med øvrige instanser udarbejdet en strategi, der skal nedbringe andelen af besætninger med PRRS. Målet er, at andelen af besætninger, der er deklareret negative for PRRS-antistoffer, er øget betydeligt medio 2025.

Hovedelementerne i PRRS-planen er:

  • Alle besætninger skal have en PRRS-antistof deklaration (kendt status) senest 1. oktober 2023. Det følger af bekendtgørelse 997 "Bekendtgørelse om porcin reproduktions- og respirationssygdom (PRRS)", som trådte i kraft 29. juni 2023. Kravet om PRRS-sundhedsstatus gælder alle grisebesætninger over 10 søer eller over 100 grise totalt. Det gælder også økologiske og frilandsbesætninger.
  • I alle besætninger, som er positive for PRRS-antistoffer, skal dyrlæge og producent hver måned udarbejde en erklæring, hvoraf det fremgår, om der er klinisk forekomst af PRRS i besætningen.
  • Ved mistanke om klinisk forekomst af PRRS skal besætningsejeren straks kontakte praktiserende dyrlæge. Hvis mistanken ikke kan afvises af dyrlægen, skal dyrlægen straks anmelde mistanken til Fødevarestyrelsen og udtage relevante prøver til analyse.

Status på sanering for PRRS i Danmark

Strategi og Bekendtgørelser

Til finansiering af kontrol med besætningsejeres efterlevelse af tiltag i reduktionsstrategien for grisesygdommen PRRS (Porcin reproduktions- og respirationssyndrom) opkræver Fødevarestyrelsen et årligt beløb på 507 kr. pr. grisebesætning med mere end 10 søer eller mere end 100 grise. Dette er angivet i "BEK nr. 514 af 16/05/2023".


 

Lyt med i podcasten med Nicolai Rosager Weber, chefkonsulent og projektleder i Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris, når han giver en et års status på PRRS-strategien.


Se med: Sanering for PRRS