9. december 2019

PRRS-vacciner: Nye anbefalinger

Det Europæiske Lægemiddelagentur har på baggrund af ny PRRS-variant opdateret deres anbefaling til brug af PRRS-vacciner.

I forbindelse med den nye PRRS-variant, der opstod i Horsens tidligere på året har Den Europæiske Lægemiddelkomite for Medicin til Dyr udsendt nye anbefalinger i forhold til brugen af levende svækkede vacciner mod PRRS til svin. 

CVMP har som følge af hændelsen i Horsens udsendt følgende anbefalinger vedrørende brugen af levende svækkede PRRSV-vacciner:

  • For at mindske risikoen for mulig rekombination af PRRS-virus, skal samtidig eller på hinanden følgende anvendelse af forskellige levende svækkede PRRSV-vacciner så vidt muligt undgås.
  • Overvågningen af formodede bivirkninger, der ses som kliniske tegn på PRRS, bør øges – også i vaccinerede besætninger. Enhver formodet bivirkning skal rapporteres til Lægemiddelstyrelsen eller indehaveren af markedsføringstilladelsen. Kliniske tegn på PRRS er blandt andet reduceret fertilitet, øget forekomst af aborter, nedsat appetit, øget dødelighed blandt smågrise og tegn på luftvejsinfektion.
  • Data, der peger på en mulig rekombination mellem vaccinestammer, som f.eks. sekventeringdata, betragtes som relevante bivirkningsdata og skal derfor indrapporteres til Lægemiddelstyrelsen.

Horsens PRRS

Den nye PRRS-variant er opstået, fordi to vacciner, som indeholder levende svækket PRRS-virus, har udvekslet arvemateriale, og derved er et nyt rekombinant PRRS-virus fremkommet.

Det er heldigvis en yderst sjældent forekommende begivenhed, at en sådan rekombination er sket. Men det ikke udelukkes, at der kan opstå nye rekombinante PRRSV-varianter, hvis man bruger vacciner med levende svækket PRRS-virus samtidig. 

Kilde: Lægemiddelstyrelsen og CVMP