7. juni 2021

2050 rykker tættere på dansk griseproduktion

Med blandt andet datatransparens, innovationsprojekter og forskning er griseproduktionen et skridt tættere på visionen om et bæredygtigt erhverv. Det blev diskuteret ved det seneste møde mellem Danske Slagterier, Landbrug & Fødevarer Svineproduktion og Danske Svineproducenter.

I 2050 skal Danmark og dermed også dansk griseproduktion være klimaneutral. Så meget ligger allerede fast. Men at ambitionerne er endnu større, står helt klart, efter bestyrelserne i Landsforeningen for Danske Svineproducenter, Danske Svineslagterier og Landbrug & Fødevarer Svineproduktion torsdag den 3. juni tog hul på arbejdet med at skabe en bæredygtig vision for dansk griseproduktion i 2050.

”Vi ser en fremtid for os, hvor dansk griseproduktion er en helt central og vigtig aktør i en grøn, cirkulær økonomi og den globale fødevareforsyning. Det skal vi lykkes med i kraft af en produktion, der er blandt de førende i verden både i forhold til bæredygtighed, biosikkerhed, sundhedsstatus, dyrevelfærd og innovationskraft. Det er noget af det, der gør os til et attraktivt erhverv, og som vi diskuterede på seminaret,” siger Erik Larsen, formand for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion, og tilføjer:

”Det er bestemt ikke nogen lille opgave, vi her har sat os for. Men det er netop også derfor, vi i fællesskab har besluttet os for at udarbejde en vision og en ledestjerne, der skal være med til at sikre, at dansk griseproduktion er en succes – også i 2050.”

Udvikling og forskning er vejen frem

 Asger Krogsgaard, formand for Danske Slagterier, mener, at udvikling i erhvervet er altafgørende for fortsat at være attraktive blandt forbrugerne.

”I dag er danske grise efterspurgt i hele verden. Både på grund af kvaliteten og vores høje fødevaresikkerhed, som vi har sikret med tidligere tiders indsatser. Men det er vigtigt, at vi også får sat gang i de forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter, der bringer os foran og sikrer, at vi er klar til fremtiden,” lyder det fra ham.

Og Asger Krogsgaard fortsætter:

”Ny teknologi kan blandt andet hjælpe os med at blive endnu skarpere. Men det kræver også vilje og åbenhed fra vores side. Derfor drømmer vi bl.a. om en fremtid med 100 % datatransparens, så forbrugeren kan følge produktet hele vejen fra gård til gaffel. Det tror vi på vil være en styrke både for os og for forbrugeren.”

Bibeholde image og markedsandele

Jeppe Bloch, næstformand i Landsforeningen for Danske Svineproducenter, glæder sig over den gode dialog, som bestyrelserne har haft på seminaret.

”2050 er en stor mundfuld, både når vi skal have digitalisering, dyrevelfærd, staldteknologi, arbejdskraft, miljø osv. med i ligningen. Men når vi ser på udviklingen i f.eks. Kina og de kæmpebyggerier, vi bl.a. kunne læse om i Landbrugsavisen for nylig, må vi også konstatere, at udviklingen og 2050 rykker tættere på. Selvom der stadig er mange ubekendte, som vi først skal tage stilling til, glæder vi os over, at vi nu har taget hul på nogle gode diskussioner. Samtidig har vi sikret den proces, der skal gøre, at både nuværende og kommende generationer kan være stolte over dansk griseproduktion”, fortæller Jeppe Bloch.

Seminaret torsdag d. 3. juni var kun første af flere på vej mod en fælles vision for dansk griseproduktion. Arbejdet vil fortsætte i løbet af 2021.