22. december 2021

Hyppigere udslusning af gylle nedsætter metanudledning

Griseproducent Jens Gudike Fly arbejder i praksis med hyppigere udslusninger for at mindske metanudledningen.

Et forsøg foretaget af SEGES viser, at 35% af metanudledningen fra gyllen i Jens Gudike Flys slagtegrisestald mindskes efter, at han er begyndt at sluse sin gylle ud hver uge i stedet for hver femte.

”Selvom det kan være en tidskrævende proces, er det en god ide. Især med omtanke for klimaet, biogasanlægget og miljøet i stalden” fortæller Jens Gudike Fly, som ejer og driver slagtegriseproduktionen Enghave nord for Skive.

Du kan se mere om Jens og hyppigere udslusning her i videoen:

Se med, hvordan Jens Gudike Fly praktisk arbejder med hyppig gylleudslusning.

EN DEL AF LANDBRUGSAFTALEN

Udslusning hos landmændene foregår forskelligt i praksis, og derfor er omkostningerne ved denne proces også forskellig. Hos Jens Gudike Fly sidder propperne ude i midtergangen, og han leverer sin gylle til et biogasanlæg, der sætter pris på frisk gylle. Den hentes hver uge, og det er ikke tilfældet for alle. Dog gælder det for alle, at hyppigere gylleudslusning er en del af landbrugsaftalen, som blev indgået i efteråret 2021.

Ved ”hyppigere” udslusning menes efter alt at dømme ugentlig udslusning. Effekten af hyppigere udslusning er beregnet til at have en effekt på 170.000 tons CO2-ækvivalenter.

Det er endnu ikke fastlagt, hvordan kravet om hyppigere udslusning præcist bliver effektueret og kontrolleret. Så hvis du står overfor for at bygge nye staldanlæg eller renovere, er det en væsentlig faktor at have med i overvejelserne.