25. april 2023

Notat Nr. 2303

Vurdering af mulig PRRS-smitte fra passerende grisetransporter

Risikoen for smitte fra grisetransportvogne er betydeligt mindre end luftbåren smitte lokalt mellem besætninger. Over en periode på 10 år er der en estimeret risiko på 4,5% for smitte til mindst en besætning, dvs. 95% chance for at der ikke sker smitte fra passerende transporter.

Der foreligger ikke undersøgelser, som viser i hvilken grad grise udskiller PRRS-virus under transport, og om dette kan forårsage smitte til omkringliggende besætninger. Det kan dog konkluderes, at risikoen for smitte fra transportvogne er betydeligt mindre end smitte lokalt mellem besætninger. 

Unge grise er mere modtagelige og udskiller mere virus, særligt i det akutte stadie. I de fleste tilfælde vil smittedynamikken i en smittet besætning medføre, at udskillelsen er lav, når grisene transporteres ved omkring 30 kg. 

Virus kan smitte og overleve i større dråber, hvilket medfører, at luftbåren smitte næsten udelukkende sker indenfor en radius af 500 meter. Risikoen for luftbåren smitte er størst de første 3 uger efter infektion og falder herefter hurtigt. Derfor er risikoen for virusudskillelse under transport af smågrise (30 kg) lav og negligerbar for transport af slagtesvin. 

Under antagelse af, at hver transport af smågrise passerer 15 besætninger indenfor en radius af 500 m, er der en estimeret risiko på 4,5% for, at der sker smitte fra transportvogne til en eller flere besætninger indenfor en periode på 10 år i Danmark. At risikoen er meget lav, understøttes af, at forekomsten af PRRS ikke er højere langs hovedfærdselsårerne end andre steder. 


Institution: Landbrug & Fødevarer, Sektor for Gris, Landbrug & Fødevarer

Forfatter: Vibeke Frøkjær Jensen, Lis Alban, Bjørn Lorenzen

Udgivet: 25. april 2023

Dyregruppe: Alle

Fagområde: Sundhed/Veterinært

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret om dansk griseproduktion og Noteringen. Modtag nyhedsbrevet hver torsdag. Udfyld e-mail, navn og arbejdsplads/virksomhed.

Når du tilmelder dig, vil du modtage en e-mail med et bekræftelseslink. Du modtager først nyhedsbrevet, når du har bekræftet din tilmelding.

* Skal udfyldes

Dit samtykke til at modtage det ugentlige nyhedsbrev kan du til enhver tid tilbagekalde ved at afmelde dig nyhedsbrevet eller kontakte os på gris@lf.dk.

Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris behandler dine personoplysninger som beskrevet i Landbrug & Fødevarers privatlivspolitik.