6. februar 2024

Raskmelding af soen

Kan jeg se, om soen har farefeber?

Ja, du kan kontrollere, om soen er sund og rask. Den er klar til diegivning, hvis:

  • Yveret er blødt og lækkert.
  • Soen rejser og lægger sig ubesværet.
  • Soen har god ædelyst.
  • Soen urinerer klar eller lys gul urin.
  • Soen er feberfri.
  • Hvis temperaturen er over 39,5 grader, har soen feber, og bør behandles efter dyrlægens anvisning. Det er en god idé også at smertebehandle soen, hvis den har feber.
Se film om raskmelding af soen.

Er der nogle søer, jeg skal være specielt opmærksomme på?

Ja, søer, der har haft lange faringer eller har fået fødselshjælp flere gange, har større risiko for at få farefeber.

Billede 1: Gør det til en vane at tage temperatur på søerne efter faring. Er den over 39,5 grader, har soen feber. 

Billede 2: Det er vigtigt at tjekke yveret igennem, når soen tjekkes efter faring. Yveret skal være blødt og lækkert. 

Billede 3: En raskmeldt so, der er klar til diegivning. 

Billede 4: Soen kan godt have lidt flåd lige efter faring, men hvis det fortsætter mere end et par dage eller hvis det lugter grimt, kan det være tegn på børbetændelse.