16. april 2024

Sikring af råmælk

Søer producerer råmælk indtil 24 timer efter faring.

Hvad betyder råmælken egentlig for grisene?

Råmælken sikrer, at nyfødte grise både får antistoffer imod besætningens sygdomme og den første vigtige energi.

Råmælk forhindrer sult, som ødelægger tarmens overflade hos nyfødte grise.

  • Råmælk er altafgørende for pattegrisens overlevelse
  • I nogle besætninger har man en råmælksbank, så man kan sikre råmælk til de grise, der ikke selv dier.

Alle grise skal have minimum 8 timer til at optage råmælk. Derfor må de ikke flyttes fra soen, før de er 8 timer gamle. Pattegrise over 1 kg får som udgangspunkt nok råmælk. Pattegrise, der vejer under 1 kg, skal ofte have hjælp til at få råmælk nok. Når der er flere grise end patter, kan de største grise spærres inde 1 gang i 45 minutter, så de mindste grise sikres råmælk. Dette kaldes splitmalkning.