Opdateret 29. januar 2013

Sanering

Der findes mange muligheder for at fjerne eller nedsætte problemer med infektiøse sygdomme. Behandling med antibiotika, vaccination og forbedringer af miljø- og staldforhold er muligheder. Men den absolut mest effektive metode er at fjerne smitstoffet, som forårsager problemerne i besætningen (den infektive årsag). Gennem de seneste 40 år er der udviklet og testet en række saneringsprogrammer.

Når man overvejer sanering af besætninger er det vigtigt på et tidligt tidspunkt at betragte den aktuelle besætnings placering i landskabet, eller rettere vurdere risikoen for luftbåren reinfektion fra smittede nabobesætninger, specielt hvad angår luftvejssygdomme. Normalt regner man med, at almindelig lungesyge (mycoplasmalungesyge) og PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) kan spredes op til flere km, mens ondartet lungesyge (Actinobacillus pleuropneumoniae) formentlig holder sig inden for få hundrede meter. Smitsom nysesyge (atrofisk rhinitis) holder sig indenfor besætningsområdet.

En vurdering af smitterisikoen kan fås fra en såkaldt GIS-rapport (Geografisk Information System). I GIS-rapporten er der specielt angivet risikoen for gensmitte med almindelig lungesyge, ondartet lungesyge og PRRS.

For SPF-sygdommene er der opstillet faste krav til kontrolomfang efter delsaneringer for SPF-besætninger. Disse planer kan fås hos Sundhedsstyringen, post@spf-sus.dk

Saneringsprincipper

På besætningsplan er der tre forskellige saneringsprincipper:

1. Totalsanering med indsættelse af ny besætning (SPF sanering) 
2. Delsanering, hvor nogle aldersgrupper forbliver i besætningen 
3. Udsættelse af smittede (positive) dyr 

På siderne herunder kan du læse mere om hvert princip.

 

Bestil GIS-rapport

GIS-rapport for en aktuel besætning kan bestilles hos Sundhedsstyringen:  

Hanne Holm
Tlf. 3339 4854
E-mail: hh@seges.dk