Tilbageholdelsestid for tetracyklin

Ved brug af Tetracyklin til behandling af svin er der 30 dages tilbageholdelsestid ved eksport af svinekød til Rusland

Hen over foråret 2008 blev den europæiske eksport af svinekød til Rusland begrænset, fordi de russiske fødevaremyndigheder indførte midlertidige forbud mod import af produkter fra flere europæiske virksomheder, herunder en række danske.

Rusland skærpede importforbuddet i april 2008, hvor yderligere tre danske virksomheder og flere andre europæiske blev omfattet af importforbuddet. Begrundelsen var, at de russiske myndigheder havde fundet rester af doxycyklin - og andre tetracyklin præparater - i såvel danske som andre produkter.

De russiske myndigheder begrundede den midlertidige lukning med, at man ikke accepterer forekomst af reststoffer, og de havde især fokus på tetracyklinpræparater - i såvel danske som andre landes produkter.

De russiske fund har ikke betydning for fødevaresikkerheden. Det er alene de russiske myndigheder, der har valgt at fastsætte nogle grænseværdier, der ligger langt under danske og internationale standarder.

Alligevel besluttede branchen at forlænge tilbageholdelsestiderne for tetracyklinpræparater til svin til 30 dage. Denne særlige eksportgaranti til Rusland betød, at der igen blev åbnet for de danske slagterier.

Reglen om "forlængelse af tilbageholdelsestiden for tetracyklin præparater til svin og søer til 30 dage" er inkluderet i DANISH Produktstandarden.

Kontakt dyrlægen

Kontakt din dyrlæge vedr. præparater, der anvendes i besætningen.

Hvis du ikke har mulighed for at overholde tilbageholdelsestiden på 30 dage, skal du give dit slagteri besked inden levering samt sikre, at det pågældende dyr er entydigt opmærket, så slagteriet kan tage de fornødne foranstaltninger.

Tabel 1. Tetracyklin præparater omfattet af branchebeslutning vedr. midlertidig forlængelse af tilbageholdelsesfrist til 30 dage.

Stofgruppe Præparat Anvendelses-måde Tilbageholdelses-
frist jf. eksisterende regler
Branchebeslutning vedr. midlertidig tilbageholdelsesfrist pr. 9/6 2008
Doxycykliner Doxycyclin scanvet. vet. p.o. 5 døgn 30 døgn
Doxylin vet. 500 mg/g p.o. 8 døgn 30 døgn
  Fluid-Dox
(100 mg/ml oral opløsning)
p.o. 7 døgn 30 døgn
Karidox p.o. 7 døgn 30 døgn

HydroDox p.o. 6 døgn 30 døgn
Ladoxyn p.o. 4 døgn 30 døgn
  Optidox Vet. 50 % p.o. 4 døgn 30 døgn

Piggidox vet. p.o. 3 døgn 30 døgn

Piggidox vet. Granulat p.o. 7 døgn 30 døgn
  Powdox p.o. 4 døgn 30 døgn
Premedox vet., oralt pulver p.o. 7 døgn 30 døgn
  Supradox Doxycyclin 500 mg/g p.o. 4 døgn 30 døgn
Oxytetracykliner Alamycin prolongatum vet. 200 mg/ml i.m. 14 døgn 30 døgn
  Alamycin prolongatum vet. 300 mg/ml  i.m. 30 døgn 30 døgn
Alamycin vet. i.m.
i.v.
30 døgn
6 døgn
30 døgn
30 døgn


Aquacykline vet. (10 %) i.m.
i.v.
14 døgn
6 døgn
30 døgn
30 døgn


Aquacykline vet. (18 %) i.m. 14 døgn 30 døgn

Engemycin vet. i.m.
i.v.
30 døgn
6 døgn
30 døgn
30 døgn
  Terra opl.pulv. 20 % p.o. 30 døgn 30 døgn

Terralon prolongatum i.m. 30 døgn 30 døgn

Terramycin uterit. intrauterint 6 døgn 30 døgn

Tetroxy prolongatum vet. i.m. 30 døgn 30 døgn

Veticyclin prolongatum vet. i.m. 30 døgn 30 døgn
Chlortetracyklin Animedazon udvortes 0 døgn 0 døgn
Aurovet 10 % p.o. 8 døgn 30 døgn
Aureosup vet. p.o. 30 døgn 30 døgn
Cloromed oralt p.o. 6 døgn 30 døgn
  Cyclo Spray Vet. udvortes 0 døgn 0 døgn
p.o. = per oralt (via munden)
i.m. = intra musculært (i musklen)
i.v. = intra venøst (i venen)
 

DANISH Produktstandard

Download DANISH Produktstandard her
DANISH Produktstandard