Opdateret/Gennemlæst 10. december 2012

Testikel - hævet / Testikel eller bitestikel - betændt

Betændelse i testikel/bitestikel kaldes også orchitis og epididymitis. Lidelsen kan opstå i én eller begge testikler/bitestikler. Ornens almenbefindende er ofte påvirket.

En lang række bakterier (Streptokokker, Staphylokokker m.m.) kan lejlighedsvis give betændelse i testikel og bitestikel.

Tidligere var bakterien Brucella den hyppigste årsag til betændelse i testikel/bitestikel. Vildtlevende harer kan huse Brucella og kan derfor smitte, især udendørs besætninger. Udendørs besætninger skal derfor være opmærksomme på, at testikel/bitestikel-betændelse kan skyldes brucellose. Brucellose er en anmeldepligtig sygdom.

Udvikling, udbredelse og betydning

Betændelse i testikel/bitestikel optræder som lokale infektioner og i sjældne tilfælde tillige ved systemiske infektioner, hvor smitstoffer spredes med blodet. Lidelsen ses relativt sjældent. Ornens almenbefindende er som regel påvirket, og ornen har nedsat springvillighed m.m.

Der er hyppigst tale om en ensidig infektion, hvor kun den ene testikel er angrebet, men dobbeltsidig infektion forekommer. Ved dobbeltsidig infektion bliver ornen som regel steril efter infektionen. Efter en ensidig infektion kan ornen være normalt frugtbar.

Efter det akutte infektionsstadium er overstået, kan testiklen svinde ind og blive mindre og hårdere end den anden. Det kan betyde, at den pågældende testikel er blevet inaktiv, og at der kun produceres sædceller fra den anden testikel, så ornen producerer ikke så mange sædceller som før infektionen.

Symptomer

Symptomerne er som regel udtalte:

  • ømhed
  • hævelse (se figur 1.)
  • varme lokalt i testiklen
  • eventuelt feber
Figur 1. Forstørret testikel hos en orne (foto: Meroujan Ogannisian, billede nr. 2902)

Obduktion

Der påvises betændelsesforandringer i testikel/bitestikel (se figur 2). Afsætning af sædceller kan være forhindret på grund af betændelsesforandringer med væskeophobning etc. i udførselskanalen (bitestiklen). Ved mikroskopisk undersøgelse påvises eventuelt tab af testikelvæv og høj forekomst af abnorme celler. Når lidelsen er afhelet, vil testiklen være lille og hård på grund af tab af testikelvæv og dannelse af arvæv.

Figur 2. Betændelse i bitestikel. Betændelse med bylddannelse samt bindevævsdannelse på overfladen. A: Bitestikel – betændelse med bylddannelse og bindevævsdannelse på overfladen; B: Bitestikel (normal); C: Testikel (normal). (foto: L.H. Hansen, Det Biovidenskabelige Fakultet/KU, billede nr. 5749)

Diagnose

Diagnosen stilles på baggrund af kliniske symptomer. Ved bakteriologisk undersøgelse af sæd kan den eller de involverede bakterier eventuelt påvises, selv om der ofte påvises en uspecifik blanding af flere bakterier.Hævelse i testiklerne kan være forårsaget af bakterien Brucella. Lidelsen kan forveksles med bylder i nærheden af testiklerne eller eksempelvis blodansamlinger efter en skade.

Håndtering

Enhver mistanke om brucellose skal kunne udelukkes. Hvis det ikke er tilfældet, skal besætningsdyrlægen straks kontaktes. Dobbeltsidig infektion medfører sædvanligvis sterilitet, og sådanne orner skal udsættes. Enkeltsidig infektion kan medføre sterilitet, så - hvis ornen ikke udsættes . Det bør dog altid kraftigt overvejes at udsætte ornen alene på grund af at sædproduktionen forventes at være halveret som følge af infektionen og frugtbarheden af ornen kan være påvirket. En undersøgelse af en sædprøve fra ornen vil ikke med sikkerhed kunne frikende ornen fra nedsat frugtbarhed. Hvis det besluttes at beholde ornen bør der gennemføres renløbninger med ornen således at frugtbarheden kan vurderes.

Idet lidelsen må anses for at være smertevoldende, bør behandlingen ikke udelukkende være aflastning, men tillige behandling af en dyrlæge.

Økonomisk betydning

Lidelsen forekommer relativt sjældent og kun i de tilfælde, hvor den på grund af ingen eller svage kliniske symptomer ikke opdages, kan reproduktionsresultaterne i besætningen påvirkes negativt. Hvis ornen beholdes i besætningen efter infektionen er afhelet, kan de økonomiske konsekvenser være store, hvis ornens frugtbarhed er moderat nedsat og dette ikke opdages.

Velfærdsvurdering

Betændelse i testikel/bitestikel må anses for at være smerteligt for ornen. Ornen skal derfor straks behandles for infektionen og aflastes i videst mulig udstrækning. Dersom det vurderes, at ornen ikke længere kan anvendes efter infektionen er overstået, skal ornen straks aflives. Hvis der ikke ses bedring inden for få dage efter iværksættelse af behandling, bør ornen straks aflives.