5. januar 2018 | Opdateret 2. februar 2018

Screening for mavesår: 4. kvartal 2017

Årets sidste kvartal bød på en stigende indsats i udtagningen af maver fra søer på de danske slagterier. Den gode udvikling skyldes, at alle slagterier sammen løfter i flok om at indsamle maver fra alle danske sobesætninger med over 200 søer.

Samtidig har mange besætninger modtaget resultatet af screeningen i deres sohold, og heldigvis vækker de fleste udfald glæde med en lav forekomst af mavesår. Desværre var enkelte svar ikke helt så glædelige, og få besætninger oplevede således svære mavesår hos over 50 % af søerne. Her er en handlingsplan alfa og omega.  

Uanset om din besætning har få mavesår eller svære mavesår, der kræver en handlingsplan, er det vigtigt at bruge resultaterne aktivt. Samtidig er det vigtigt, at du deler dem med din dyrlæge og konsulent, da de ikke modtager et svar. 

 
Tabel 1. Status på screeningen

1. kvartal 2. kvartal  3. kvartal 4. kvartal 
Total antal besætninger påbegyndt undersøgelse 39 116 299 757 
Total antal maver undersøgt 447 1862 4045 10.369
Total antal besætninger, der skal udarbejde en handlingsplan 0 5 12 19
Om kampagnen
I løbet af de næste to år udtager slagterier tilfældigt maver fra DANISH-godkendte besætninger med over 200 søer. Hver besætning får udtaget 20 maver.

Maverne undersøges på laboratoriet i Kjellerup, og i løbet af april måned blev de første svar fra screeningen sendt ud til besætningerne.

Såfremt over halvdelen af søerne har mavesår over grad 6, skal der udarbejdes en handlingsplan sammen med besætningens dyrlæge for, hvordan mavesundheden forbedres. DANISH følger op på, om der forefindes en handlingsplan i besætningerne.