28. november 2019

Gode råd til smittebeskyttelse

Højt niveau af sundhed i og omkring staldene er essentielt. Vi har samlet en række gode råd til smitteforebyggelse.

Det er vigtigt at beskytte egen besætning, men også dansk svineproduktion, mod sygdomsfremkaldende smitstoffer, bakterier og vira. Det kan ikke alene have store økonomiske konsekvenser for dig og dine kollegaer men også store samfundsøkonomiske konsekvenser. 

”Dansk svineproduktion er kendt for et højt sundhedsniveau. Det sikrer, at vi kan sælge svinekød til det meste verdenen. Men for at kunne blive ved med det, er det ekstremt vigtigt, at der ikke kommer sygdomme ind i danske svinebesætninger,” siger Christian Fink Hansen, sektordirektør i SEGES Svineproduktion.

Smittebeskyttelse består af række forskellige tiltag. Vi har samlet nogle af dem her:

Lås dørene

Er din besætning SPF-godkendt, er det et krav, at dørene til besætningen  er aflåst. Det skal nedsætte risikoen for, at gæster ikke overholder regler om bl.a. skift af tøj og håndvask. Nogle gæster, for eksempel håndværkere, kender højst sandsynligt ikke smitteforebyggelsesreglerne og skal lukkes ind i stalden og have reglerne at vide. Men det sker også, at ubudne gæster kommer ind i stalden med risiko for sygdomme samt betinget fratagelse af SPF-status til følge.

”Uanset om en gæst er ventet eller ubuden, er det vigtigt, at de ikke kan gå direkte ind i stalden. Derfor skal døren til forrummet altid være låst – evt. med en besked på døren om at ringe til dig for at blive lukket ind,” siger Christian Fink Hansen.  

Overhold karantænetider

Specielt for besøgende fra udlandet gælder der brancheregler, som skal overholdes af alle svinebesætninger, for at undgå af sygdomme, som ikke findes her i landet i forvejen. Der er 24 timers karantæne fra ankomst til den danske grænse.

Efter besøg i svinebesætninger i EU er der 12 timers karantæne fra ankomst til Danmark. Det gælder dog ikke efter besøg i svinebesætninger i sorte zoner. Her er der 24 timers karantæne som for det øvrige udland. Hvis man har specielt godt kendskab til de besøgende, og de er professionelle, kan karantænekravet nedsættes til at gælde fra den udenlandske besætning er forladt.

Opbevar døde dyr korrekt

Én ting er risikoen for at få smitte ind i stalden. Men der er også en risiko for, at bakterier og virus kommer ud af stalden i forbindelse afhentning af døde dyr. For både din og dine naboers skyld er det derfor vigtigt at følge bekendtgørelsen om opbevaring af døde dyr frem til afhentning. Generelt gælder det om, at vilde dyr ikke kan komme i kontakt med de døde dyr, og at de døde dyr kan afhentes uden risiko for din egen besætning. DAKA har lavet en række gode råd, hvor også regler om opbevaring bliver forklaret. Find de seks gode råd i nedenstående guide.