2. januar 2020

Online kurser sikrer smittebeskyttelse

SEGES har udviklet et online kursus om dansk svineproduktion, der retter sig mod udenlandske medarbejdere. Formålet er at give udenlandske medarbejdere nem adgang til viden om dansk svineproduktion på deres eget sprog.

Andelen af udenlandske medarbejdere er på blot ti år fordoblet inden for primærproduktionen[1], og medarbejderne har ofte få engelskkundskaber og ingen danskkundskaber. Samtidig har mange ingen landbrugsfaglige kompetencer. Der er derfor behov for uddannelsesmateriale på medarbejdernes eget sprog og behovet for grundlæggende viden om svineproduktion, hvis de skal komme godt fra start i stalden. Sprogbarrierer og kulturforskelle kan nemlig påvirke den første tid i stalden, hvor basisviden om afgørende emner som hygiejne og smitterisiko skal være på plads

Robert Lynge Andersen er svineproducent fra Struer og har taget online kurserne i brug tilbage i efteråret 2018. Han har ni medarbejdere ansat på hans bedrift med 950 årssøer, der producerer 36.400 grise om året. Heraf beholder de 40 pct. selv, og 60 pct. bliver solgt til opdræt i Danmark. Fire af medarbejderne er fra Ukraine, én er fra Rumænien, og de resterende er fra Danmark.

KARANTÆNE GIVER TID TIL UNDERVISNING

Medarbejderne fra Rumænien og Ukraine har 48 timers karantæne, når de starter deres ansætte hos Robert Lynge Andersen. Der er derfor tid til at tage online kurserne, inden de nye medarbejdere træder ind i stalden.

”Det er vigtigt, at mine medarbejdere har forstået omfanget af, hvad der kræves at være i en stald. Det var især frygt for afrikansk svinepest, som var grunden til, at jeg startede med at indføre kurset som en del af deres introduktion. I Østeuropa er måden, hvorpå husstande med baggårdsgrise håndteres meget anderledes end ved større besætninger,” lyder det Robert Lynge Andersen.


[1] Kilde: Udenlandsk arbejdskraft. Udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark. Landbrug, skovbrug og fiskeri

NERVØSITET FOR SVINEPEST

Det er især regler om, at medarbejderne ikke må tage en spegepølsemad med ud i stalden, og at kød fra hjemlandet er bandlyst, der har været vigtigt for Robert Lynge Andersen at pointere overfor sine medarbejdere.

”Det giver en tryghed, at jeg kan give mine medarbejdere et kursus på deres eget sprog, når de starter. Der er mange af de ting i kurset, hvor jeg tænker, at det er logik, som ikke er lige til for dem, da der er en helt anden kultur for husdyrbrug i deres hjemland”, fortæller svineproducenten.

BEDRE FORSTÅELSE FOR PRODUKTIONEN

Viktor Shevchenko har arbejdet for Robert Lynge Andersen siden oktober. Han rejste hertil fra Ukraine, da han havde hørt godt om Danmark fra en ven, som flyttede hertil fem år tidligere.

Oprindeligt er Viktor Shevchenko uddannet ingeniør i agroteknologi, men havde endnu ikke sat sine ben i en svinestald. Derfor har han været glad for at få en god introduktion til produktionen i sin oplæring hos Robert Lynge Andersen.

”Efter at have arbejdet med svineproduktion har jeg styr på, hvornår der skal skiftes sko, vaskes hænder og skiftes tøj. Samtidig ved jeg også, hvilken medicin grisen skal have, hvis de bliver syge, og hvilke grise der skal flyttes hvornår. Det har online kurserne været med til at give”, siger Viktor Shevchenko.

I kurserne får de nye medarbejdere blandt andet kendskab til medicinhåndtering, kastration, grisenes cyklus samt flytning af grisene.