23. januar 2020

Løse søer giver attraktiv arbejdsplads

Svineproducent Allan Gammelgaard har valgt at bygge farestier til løse søer. Ud over at få fremtidssikret produktionen mod eventuelle lovkrav om bedre staldforhold for soen, har svineproduktionen i Odder også nemmere ved at rekruttere nye medarbejdere

Da Allan Gammelgaard skulle renovere sin svineproduktion i 2013, valgte han at indrette stierne i farestalden til at kunne varetage løse søer, som en del af produktionen. Til indretningen af stalden var SEGES Svineproduktion med fra start for at dokumentere og undersøge, hvordan stierne indrettes optimalt.

Selvom svineproducenten fra Odder startede med at bygge farestierne fra et velfærdsperspektiv, har den anderledes form for management i de nye staldforhold gjort det til en meget attraktiv arbejdsplads.

”Vi har det udgangspunkt, at vi helst vil have et dansk team. Mest fordi jeg synes, at det giver nogen synergier og et andet sammenhold i gruppen. Det har vi nemt kunne skaffe, og jeg tror, det skyldes, at vi har valgt at bygge, som vi har. Det er med til at udfordre medarbejderne, da de gerne vil prøve noget nyt. Det er en udfordrende produktion at arbejde i og kræver dygtigt mandskab. Management omkring en løsgående so er noget anderledes, end det er i en boks,” lyder det fra Allan Gammelgaard.

Medarbejder hos Allan Gammelgaard Mads Riis Jensen kan godt lide den anderledes management og tror, at det kommer til at præge fremtidens svineproduktion:

”Jeg har valgt at arbejde med løsgående søer, da jeg mener og tror, at det er fremtiden inden for dansk svineproduktion. Jeg tror, at det på et tidspunkt bliver et lovkrav, at alle søer skal gå løse i farestalden, og derfor synes jeg, at det var ret oplagt at komme ud og arbejde med det,” fortæller han.

Godt management giver rolig so

Det er vigtigt, at medarbejderen er opmærksom, når de gå ind i stien hos soen og generelt arbejder i en farestald med løse søer.

”Der er en del opgaver, som er anderledes for medarbejderne i farestalden, når der er løsgående søer. Det drejer sig blandt andet om at tilse so og grise individuelt mindst én gang dagligt. Ved løse søer er det vigtigt at have en rolig so, så pattegrisene ikke bliver klemt. Det er derfor en lidt mere udfordrende hverdag, da medarbejderen så vidt muligt skal undgå at gøre soen urolig” lyder det fra chefforsker Vivi Aarestrup Moustsen, SEGES Svineproduktion.