23. januar 2020

Podcast: Hvis afrikansk svinepest kommer til Tyskland

Afrikansk svinepest er set ikke langt fra den polsk-tyske grænse. Og sker der et udbrud i Tyskland, kan det få økonomiske konsekvenser for især eksportører af smågrise. Hør podcasten om emnet.

”Det, der senest er sket, er, at Afrikansk svinepest er hoppet fra den østlige del af Polen til den vestlige del”. Sådan indleder Jens Munk Ebbesen, områdedirektør for Fødevare- & Veterinære Forhold i Landbrug & Fødevarer, podcasten ”Afrikansk svinepest i Tyskland kan ramme dig”, som SEGES Svineproduktion netop har udgivet.

I podcasten fortæller han om trusselsbilledet her og nu, og Frank Øland, cheføkonom i Landbrug & Fødevarer, giver et overblik over de mulige økonomiske konsekvenser ved et eventuelt udbrud. For hvis udbruddet sker i vores naboland, vil det give især smågriseproducenter, som eksporterer til Tyskland, nogle udfordringer.

”Hvis det sker, vil Kina og andre asiatiske lande lukke ned fra import af grisekød fra Tyskland. Det påvirker os, fordi vi har en betydelig eksport af smågrise til Tyskland. Nogle vil kunne sælges til andre lande og nogle til Kina. Men når først Kina har lukket for den betydelige import af kød fra Tyskland, vil der ske et overudbud – og en mindre efterspørgsel på danske smågrise,” siger Frank Øland.

Kan have store konsekvenser

Landbrug & Fødevarer vurderer, at et udbrud af Afrikansk svinepest i Tyskland kan give et tab på omkring en milliard kroner for eksportører af smågrise.

”Det er modelberegninger, men der hvor det bliver meget nærværende for den enkelte svineproducent, kan være den situation, hvor man står med en masse smågrise, som ingen vil aftage. Udover et økonomisk tab, står man med nogle ret konkrete problemer,” siger Frank Øland.

Kig efter tomme stalde

Derfor er anbefalingen allerede nu at kigge efter nogle tomme stalde, som kan bruges til opstaldning af en periode.

”Uanset hvor det første udbrud vil blive set, vil der blive ”National stand still” i 72 timer, hvor der ikke må flyttes rundt på grise i landet, før man har et overblik over situationen. Så der vil som minimum være tre døgn, hvor man ikke må sende grise derned. Allerede der må man altså skubbe nye leverancer,” siger Jens Munk Ebbesen.