24. januar 2020

Skal du nedbringe din gæld?

Med en notering på det højeste niveau i 22 år og faldende foderudgifter er der for mange svineproducenter overskud på bundlinjen. Det er svært ikke at bevare det gode humør, men de høje noteringer vil ikke vare evigt, så de gode tider bør bruges til at sikre fremtiden bedst muligt. Hvordan du gør det, kan du læse mere om i pjecen ’Økonomiske anbefalinger til svineproducenter’.

Grisenoteringen har været stødt stigende siden starten af 2019. Prisstigningen er et resultat af øget efterspørgsel fra Kina, hvor udbredelsen af Afrikansk svinepest har reduceret den indenlandske bestand med op til 70 %. Den store reduktion i den kinesiske svineproduktion har samtidig mindsket deres behov for foder, hvilket har ført til faldende foderpriser og dermed også lavere foderomkostninger for danske svineproducenter. 

Det vides ikke, hvor længe den gunstige markedssituation for danske svineproducenter fortsætter. Den afrikanske svinepest ser i øjeblikket ud til at være ude af kontrol i Kina, og det er på den baggrund sandsynligt, at noteringen kan forblive høj i 1-2 år. Måske længere. Det er også sandsynligt, at Kina på et tidspunkt skruer kraftigt op for produktionen. Det kan medføre hurtige prisfald på grisekød.

Landbrug & Fødevarer har udarbejdet et idékatalog med forslag til, hvordan du hensigtsmæssigt kan bruge et eventuelt overskud til at fremtidssikre din bedrift i en tid med gode afregningspriser. Hvad der er mest hensigtsmæssigt, afhænger naturligvis af den enkelte bedrifts økonomiske forhold mv.