20. februar 2020

For mange grise med rødsyge sendes til slagteri

Rødsyge hos grise ses normalt kun sporadisk på slagterierne, men ind i mellem ses der stigninger i antallet af grise, der kasseres som følge af rødsyge. Rødsyge kan opstå inden for 24 timer, det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på røde hævelser eller feber hos dine grise, inden du leverer til slagteriet.

Rødsyge hos grise kan opstå hurtigt – der kan komme røde hævelser på 24 timer og udvikle sig, fra du har sat en gris til udlevering, og til den slagtes.

Hold øje med dine grise

Rødsyge hos grise kan i nogle tilfælde være svært at se med det blotte øje, men du bør være opmærksom på røde hævelser eller feber hos grisene, da grise med rødsyge bliver kasseret hos slagteriet.

Gris med rødsyge

Vær opmærksom på røde hævelser i huden, som er karakteristisk hos grise med rødsyge. Et udbrud kan opstå hurtigt, hvor de røde hævelser kan komme inden for 24 timer.

Hos grise med akut rødsyge vil der også altid være feber, og der kan som følgesygdomme opstå ledbetændelse eller hjerteklapbetændelse.

Har du grise med feber, må de ikke sendes til slagteri, men skal behandles med antibiotika, til de er helt over sygdommen, og tilbageholdstiden er overholdt.

Kan jeg vaccinere grise mod rødsyge?

I de fleste besætninger vil en so-vaccination mod rødsyge være nok til at undgå sygdommen, men en vaccination holder ikke helt til slagtning, og det kan derfor være nødvendigt at supplere med vaccination af grisene. Har du problemer med udbrud af rødsyge hos dine grise, bør du tage fat i din dyrlæge.

Hvad er rødsyge?

Rødsyge hos grise skyldes en infektion med rødsygebakterien. Bakterien findes overalt i jorden.

Rødsyge-bakterien er en zoonose og kan smitte til mennesker.

Syge grise leveret til et slagteri vil altid blive kasseret.