20. marts 2020

Fald i produktivitet efter PRRS1-smitte fra Horsens

13 besætninger smittet med den nye PRRS1-variant sidste år har haft et stort fald i produktiviteten i perioden efter smitten.

Efter smitte med Horsens-PRRS sidste år har SEGES Svineproduktion på baggrund af data fra 13 smittede besætninger indsamlet data for at undersøge produktiviteten hos grisene efter smitte med den nye variant af PRRS1.

”Vi kan ud fra de 13 besætninger produktionsdata se, at denne nye PRRS1-variant har større sygdomsmæssige konsekvenser end dem, der ellers opleves fra de PRRS-varianter, vi tidligere har set i Danmark", fortæller Charlotte Sonne Kristensen, SEGES Svineproduktion.

Ved sammenligning af en 7 måneders periode før smitte med 5 måneder efter smitten, oplevede 12 af de 13 besætninger fald i faringer per uge, og alle 13 besætninger oplevede et fald i antal levendefødte per kuld samt flere dødfødte per kuld. Den totale pattegrisedødelighed blev næste fordoblet i over halvdelen af besætningerne, og der blev fravænnet 2,4-6,6 færre grise/kuld.  

Fakta om ny PRRS1-variant

I juli måned 2019 blev én PRRS-fri ornestation smittet med PRRS1. Mere end 70 opformeringsbesætninger og op mod 700 produktionsbesætninger kunne i den forbindelse have modtaget sæd fra de smittede orner. Forløbet på ornestationen viste, at PRRS-smitten spredte sig hurtigt, og PRRS1 blev påvist både i blod og i sæd fra ornerne. Efterfølgende analyser viste, at der var tale om en ny PRRS1-variant, og dette gjorde, at det var muligt at spore smitten til de besætninger, der var smittet via sæden.

Besætninger, der var konstateret smittet med den nye PRRS1-variant fra Horsens sidste år, blev kontaktet via brev og opfordret til at dele produktionsdata fra 2019. Kun besætninger der ved gensekventering havde fået påvist den nye PRRS1-variant indgik i undersøgelsen.