2. april 2020

Vandmasserne i februar giver lavere foderudbytte

Grundet den stor vandmængde i februar er der meget vinterhvede, der er ødelagt. Den kommende omsåning med vårbyg betyder større omkostninger og lavere foderudbytte.

Den seneste tids store regnmængder har ødelagt 40 hektar af Jens Gudike Flys marker. På markerne var der nemlig sået vinterhvede, som han skulle have brugt til fodring af sine svin. Men nu skal han have sået jorden om med vårbyg på grund af den store mængde byger, det meste af februar bestod af.

- Jeg har prøvet at en hård frost ødelagde meget af vinterhveden. Men det er intet sammenlignet med dette. 
Regnmængderne har gjort det mere omkostningsfuldt, da vandet står på det, så marken bliver trykket mere sammen, fortæller Jens Gudike Fly, der er svineproducent i Salling.

Jens Gudike Fly er svineproducent i Salling og har haft problemer med store vandmængder på sine marker, efter en våd februar måned.

Lavere foderudbytte

Udbyttet af vårbyg er ofte lavere end vinterhveden. 

- Typisk er udbyttet noget lavere i vårbyg i forhold til vinterhvede. Derfor vil mange svineproducenter helst producere hvede, da det giver et udbytte, der ligger 20-35 pct. højere end vårsæden, lyder det fra Leif Hagelskjær, Landskonsulent i Plante- & Miljøinnovation, SEGES.

Foderværdien i vårbyg er også lavere end i hvede. Den gennemsnitlige foderværdi har fra målinger de seneste tre år været 1,06 foderenheder per kilo tilvækst (FEsv pr. kg) for vårbyg, hvorimod vinterhveden har ligget på 1,15 foderenheder per kilo tilvækst.

Ikke de store fodermæssige konsekvenser

Dog er Jens Gudike Fly fortrøstningsfuld. Han tror nemlig ikke, at det får de store konsekvenser rent fodringsmæssigt, da han stadig har en del hvede at fodre med.

- Når vi fodrer grisene, kommer vi ikke til at mærke den store forskel. Er der mere byg, kan vi ændre kornformalingen, så det bliver mere fint formalet og får en bedre konsistens, siger Jens Gudike Fly.

Han regner med, at omkostningerne ved at skulle så sine marker om i forbindelse med den voldsomme vandmængde kommer til at være omkring 150.000-200.000 kr. i tabt udbytte, ekstra arbejdsindsats og ny såsæd.

Topbannerfoto: Niels Hougaard.