28. maj 2020

Ny undersøgelse bekræfter Atypisk Porcin Pestivirus som mulig årsag til rystesyge hos pattegrise

Er der problemer med rystegrise i en besætning, kan der sandsynligvis påvises Atypisk Porcin Pestivirus (APPV) fra deres blod, og efterfølgende bør intervention rettes imod tidlig immunisering af avlsdyrene.

Rystesyge er en almenkendt sygdom, som især rammer pattegrise lige efter fødslen. Men hvorfor grisene får rystesyge, er endnu ikke endeligt bekræftet. Nu viser en ny undersøgelse fra SEGES Svineproduktioner, at APPV altid kan findes i rystegrise – og bekræfter dermed en tidligere dansk undersøgelse, der også nåede frem til dette resultat.

I 2018 blev APPV for første gang påvist i Danmark i én besætning, der havde et udbrud af rystesyge. DTU Veterinærinstituttet undersøgte på daværende tidspunkt ved hjælp af PCR, at APPV var mulig årsag til rystesyge blandt pattegrise i en dansk svinebesætning. 

”Den viden, der eksisterer om APPV er begrænset eftersom denne virus for første gang blev fundet i 2015. Og det er i det hele taget også begrænset, hvor meget vi ved om udbredelsen af APPV i danske besætninger.  Resultatet af undersøgelsen underbyggede, at APPV optræder hos danske rystegrise. Derfor iværksatte vi et projekt, der havde til hensigt at screene flere danske besætninger med rystegrise. Vi tog blodprøver af rystegrise fra ti case besætninger, hvor rystesyge opleves i kortere eller længere perioder. Resultaterne fra de ti casebesætninger blev sammenlignet med blodprøver fra raske pattegrise i fem kontrolbesætninger, som ikke har nogen umiddelbar forudgående tilfælde af rystegrise. Konklusionen var, at vi kunne påvise APPV fra alle de 55 rystegrise fra de ti casebesætninger med forekomst af rystesyge, hvorimod der i kontrolbesætningerne blot var én pattegris ud af 25, der var positiv for APPV”, fortæller Kasper Pedersen fra SEGES Svineproduktion, og som har stået for undersøgelsen.

”Forskningen inden for dette område er stadig så ny, så vi kan ikke komme med nogle klare anbefalinger til landmanden om, hvad han skal gøre, hvis der er rystegrise i en besætning, hvor der også kan påvises APPV. Men det kan vi kan sige er, at rystegrisene nærmest altid optræder fra gyltekuld, hvilket tyder på, at avlsdyrene danner en livslang immunitet overfor APPV efter smitte. Det tyder dog på at virus optræder i blodet på grisene i relativ lang tid efter smitten, og derfor bør der fokuseres på immunisering af avlsdyr i en tidlig alder.

Hvad er rystesyge?

Rystesyge, også kaldet congenital tremor, er en sygdom, der især ses hos nyfødte pattegrise.

Sygdommen er karakteriseret ved hyppige sammentrækninger af skelletmuskulaturen, der viser sig ved, at grisen ryster eller sitrer. I de tilfælde hvor pattegrisene ryster så meget, at de har svært ved at die, ses en forhøjet dødelighed.

Der findes desværre ingen vaccine, ligesom antibiotika heller ikke afhjælper problemet.