30. juni 2020

SoLiv 2.0 – Soen længe Leve

I dag starter vores kampagne SoLiv 2.0, som er din vej til et længere liv for dine søer. Kampagnen bliver skudt i gang med brev i so-holdernes E-boks, kampagneside og videoer, der skal sætte fokus på din so-besætning.

Gode råd, fagligt materiale og erfaringsdeling er nogle af nøgleordene i SEGES Svineproduktions nye kampagne SoLiv 2.0. Kampagnen er en del af fokusset på at bringe antallet af aflivede eller selvdøde søer ned.

”Vores fokus i kampagnen er, at du som producenten har den viden og de redskaber, der skal til, for at sikre velfærden i farestalden og drægtighedsstalden og dermed få en længere levetid for dine søer. Det er ikke kun til gavn for velfærden, men også den enkelte bedrifts dækningsbidrag og branchens samlede omdømme,” lyder det fra Tina Birk Jensen, specialkonsulent i SEGES Svineproduktion og projektleder på kampagnen SoLiv 2.0.

Der er desværre set en stigning i antallet af afhentede søer fra DAKA de seneste år, og i år 2019 var dødeligheden på landsplan 14 procent.

Fokus på varmen

At kampagnen starter op den 30. juni, er ikke en tilfældighed. I 2018 havde vi en varm, tør sommer, hvor andelen af døde søer steg i forhold til tidligere år. Derfor har SEGES Svineproduktion i forbindelse med lanceringen udarbejdet videoer, der skal hjælpe dig og dine medarbejdere med at temperaturregulere staldene i de varme sommermåneder.

”Mange vil gerne være sikre på, at søerne har det godt, når temperaturen kommer op over 20 grader. Vi ønsker derfor at give større viden om temperaturregulering i staldene, så man hurtigt kan kompensere for de varme grader i staldene,” påpeger Tina Birk Jensen.

Ud over videoer er der også lavet en kampagneside, som bliver opdateret løbende. Samtidig bliver der i uge 27 sendt et brev ud til so-holdernes E-boks, hvor vi gør opmærksom på kampagnen og den enkelte bedrifts dødelighed.

På vores Facebook-side ’SEGES Svineproduktion’ kan du dele råd og erfaringer med andre i branchen.