3. juli 2020

Besætning sænker sodødeligheden med 35 pct

For at bringe sin besætnings sodødelighed ned har Hans Christian Carstensen ændret praksis, så der er indført mere overvågning af søerne. Det har været med til at sænke dødeligheden 35 procent inden for de seneste tre år.

Det har ikke krævet en stor investering i indretning af drægtighedsstalden. I stedet har en ændring i praksis gjort, at sodødeligheden på Hans Christian Carstensens bedrift i Haderslev er faldet fra 20 procent i 2018, hvor den varme sommer især påvirkede dødeligheden, til i dag at ligge på 13 procents dødelighed. Det svarer til en reduktion på 35 %.

Kurven er knækket ved simpel ændring i bedriftens daglige håndtering af søerne.

"Vi har ikke skullet investere i nyt staldanlæg for at ændre sodødeligheden. I stedet har vi indført mere overvågning af søerne. I efteråret 2019 begyndte vi samtidig at bruge halmgranulat i redekasserne i drægtighedsstalden. Det har en sugeevne, der er fem gange større end almindelig halm. Det gør, at vi har fået meget tørre redekasser," lyder det fra Hans Christian Carstensen, der har en besætning på 730 årssøer.

Med halmtiltagene har Hans Christian Carstensen formået af sænke ben- og haltproblemerne ved søerne. Samtidig har de på bedriften en systematisk tilgang til, hvordan de undersøger søerne for benproblemer, når de er i bevægelse, så de i dag har mere robuste søer.

Bedre plads i sygestier

Den øgede overvågning har blandt andet betydet, at behovet for at sætte søer i sygesti er faldet. Det har dermed også givet plads til de mere alvorlige tilfælde i sygestierne.

"Hvis du har mange problemer med søerne, kan du hurtigt ende i en ond cirkel, hvor sygestierne kan være i brug hele tiden. Nu har vi ikke nær så mange søer gående i sygestier," siger Hans Christian Carstensen. 

Det er lykkedes ved at starte med at give soen smertestillende behandling, så den kan forblive i drægtighedsstalden. Hvis en so skulle ende i sygesti, har bedriften nu så meget plads, at de først flyttes tilbage til drægtighedsstalden eller farestalden, når de er helt raske.

"Vi kan godt have en so, der er taget ud, og som efterfølgende kommer sig. Den kunne i princippet godt lukkes ud i holdet igen. Ofte lader vi den alligevel gå i sygestien for at sikre, at den ikke får tilbagefald," lyder det fra Hans Christian Carstensen.

Branchens omdømme

Der er flere grunde til, at Hans Christian Carstensen har valgt at ændre praksis. For ham er det nemlig vigtigt at løfte overlevelsen af søer, da det både er til gavn for bundlinjen og branchens omdømme.

"Sodødeligheden er generelt steget. Det skal vi tage alvorligt. Det er for det første mange penge at miste, hvis en so skal aflives, og for det andet er det dårligt omdømme for branchen, når vi har stigende sodødelighed. Og det er jo blot en ændring af praksis, der kan vende kurven," siger han og tilføjer, at han selv har et ønske om at komme ned på branchens anbefalede sodødelighed på 9 procent.