8. juli 2020

Zinkfri 2022: Viden og virkelighed skal spille sammen

SEGES Svineproduktion har indledt et samarbejde med Vilomix. Det sker som led i arbejdet med at løse de udfordringer, der vil komme, når det er slut med at bruge medicinsk zink.

I juni 2022 er det slut med at anvende medicinsk zink i europæisk svineproduktion. Det vil stille nye krav til både den enkelte svineproducent, men også til industrien som leverer løsninger til de danske svineproducenter. Derfor har er SEGES Svineproduktion gået med i et samarbejde med Danish Agro-ejede Vilomix, der specialiserer sig i kundetilpassede vitamin- og mineralblandinger til hjemmeblandersegmentet. Sammen med udvalgte landmænd og deres besætningsdyrlæger skal samarbejdet sikre, at der bliver afprøvet og fundet en række konkrete tiltag, som kan gøre overgangen til en zinkfri hverdag nemmere.

”Vi har brug for at samle erfaringer fra besætninger, som går forrest ved at udfase medicinsk zink, for derved sammen med igangværende forskningsprojekter at finde de bedste løsninger til alle svineproducenter den dag, hvor den medicinske zink bliver sat på hylden,” siger Poul Bækbo, som er dyrlæge og chefkonsulent hos SEGES Svineproduktion.

Der kommer ikke en vidunderløsning

For aktørerne i det nye samarbejde er det essentielt at arbejde ud fra, at der ikke kommer en en-til-en erstatning til medicinsk zink, da der unægteligt vil opstå nye problematikker hos svineproducenterne.

”Medicinsk zinkoxid anvendes for at få grisene godt igennem fravænningen, men det dæmper også nogle af de udfordringer, man ellers måtte have i besætningen. Vi vil gerne i samarbejde med svineproducenterne blive klogere på de fravænningsudfordringer, der opstår, når vi fjerner zinkoxid

Det er vigtigt, at svineproducenterne allerede nu arbejder med de faktorer, der skal til for at lykkes med opgaven, så længe de stadig kan ty til zinkoxid, hvis problemerne skulle løbe løbsk” siger Kristina Sørensen og fortsætter:

”Skal man komme fravænningsproblematikken til livs, er det essentielt, at man tænker i nye baner. Man skal have fokus på management, hygiejne, fodersammensætning, staldmiljø, staldindretning, besætningens sundhedsstatus og få alle disse dele til at spille sammen og gå op i en højere enhed.”

Og netop arbejdet om at finde forskellige løsninger, der kan løse nogle af de udfordringer, der vil komme i 2022, glæder Poul Bækbo:

"Vi er altid interesserede i at sparre med aktører i erhvervet, som har specialiseret viden og indsigt i de udfordringer, landmændene står overfor. Vi går en usikker fremtid i møde, som vil udfordre de danske svineproducenter på mange fronter. Derfor giver et projekt som Vilomix’ rigtig god mening, da vi skal holde produktionsniveauerne og sundheden i de danske stalde oppe,” siger han.