4. november 2020

Tak til ny formand for L&F, Primærbestyrelsen

Tillykke til Søren Søndergaard, nyvalgt formand for L&F, Primærbestyrelsen. Vi ønsker ham held og lykke og ser frem til fortsat godt samarbejde.

Søren Søndergaard har siddet i sektorbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer Svineproduktion siden 2013. Nu er han valgt som ny formand for L&F, Primærbestyrelsen. Formand Erik Larsen takker for det gode samarbejde i Landbrug & Fødevarer Svineproduktion.

I syv år har Søren Søndergaard været en del af sektorbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer Svineproduktion – og i seks af dem som næstformand. I de år har han bidraget til at skabe et bedre fundament for de danske svineproducenter og givet et stort bidrag til arbejdet i sektorbestyrelsen. Derfor er det også med en vis vemod, men en masse forventninger, at jeg og resten af sektorbestyrelsen siger tak for det arbejde, som Søren  har gjort for de danske svineproducenter.

Søren Søndergaard, der er femte generation på Baldershave, har allerede stor politisk erfaring, som han kan trække på med sin nye titel som formand for L&F, Primærbestyrelsen. Udover at være næstformand i sektorbestyrelsen for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion har han også haft flere udvalgsposter i blandt andet Innovationsrådets opstart, i Svineafgiftsfonden siden 2015, udvalget i DanAvl siden 2016 og siden begyndelsen af DanBred P/S i deres bestyrelse. Af andre politiske poster, som Søren har været eller er med i, kan nævnes: bestyrelsesplads i Jysk Landbrug (2009), Jysk Landbrugsrådgivning (2011), formand for rådgivningsvirksomheden Sagro (2018) samt valgt ind i Primærbestyrelsen for Landbrug & Fødevarers delegeretmøde i november 2018. Derfor er jeg sikker på, at han med sådan en god politisk ballast kommer til at have en stor stemme i den politiske indflydelse, de politiske forhandlinger og generelt som landbrugets frontperson.

Fra resten af bestyrelsen og mig skal der lyde en stor tak for et godt samarbejde i Landbrug & Fødevarer Svineproduktion. Jeg er sikker på, at Søren kommer til at overtage rollen efter Martin Merrild som en stålfast og sikker forkæmper for landbruget og Landbrug & Fødevarers medlemmer.

Sektorbestyrelsen for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion har besluttet, at Søren Foged Overgaard bliver ny næstformand, indtil ny konstituering primo februar 2021.