1. oktober 2020

Internationalt udsyn skal styrke dansk griseproduktion

Danske landmænd kan lære af både de irske og spanske griseproducenter. SEGES Svineproduktion har sammen med 13 andre EU-lande deltaget i projektet ”EU Pig” om deling af viden om gode løsninger på tværs af landegrænser.

Kan en dansk griseproducent lære noget af en irsk? Og omvendt? Ja, mener folkene bag projektet ”EU Pig”. Her deltog repræsentanter fra 13 EU-lande, som har delt erfaringer fra griseproduktionen. I starten af projektet blev der defineret 4 temaer, og ud fra dem er der blevet defineret 8 challenges, altså udfordringer, som er fælles for griseproducenter i de fleste EU-lande. Heriblandt pattegrisedødelighed og afrikansk svinepest.

Hver udfordring i projektet er gennemgået, og de bedste løsninger fra hvert land er indsamlet – det handler om løsninger, der allerede er implementeret andre steder i EU.

”Vi har behandlet alle cases fagligt og vurderet, om det, casen har gjort, virker. Vi har desuden set på, hvad det koster og om det er muligt at implementere andre steder. Derfra har vi valgt de bedste ud som ambassadører, som både griseproducenter, dyrlæger og rådgivere kan lade sig inspirere af. De bedste kan ses med korte beskrivelser på projektets hjemmeside, www.eupig.eu,” siger Claus Hansen, som har deltaget som repræsentant fra SEGES Svineproduktion.

Lær af dine kollegaer

De mange løsninger fra ambassadører inden for de forskellige temaer ligger nu på EU Pigs hjemmeside. Til at starte med kun på engelsk, men vil inden længe også bliver oversat til en række andre sprog. Heriblandt dansk.

Fælles for alle showcases er, at der er lavet en enkelt sides PDF, som beskriver casens løsning, et bud på pris og fordelene. Herfra kan griseproducenter, rådgivere og dyrlæger hente de enkelt cases og lade sig inspirere. Udover at alle cases ligger frit tilgængeligt, bliver der holdt gratis webinar onsdag den 6. oktober fra 20:00 – 21:00. Her præsenteres de fire gode eksempler på ambassadører, der skal ramme bredt for griseproducenter i hele EU. Og der kan være noget at lære:


”Vi skal blive endnu bedre til at lære af andres erfaringer på den anden side af grænsen. Andre har gode idéer, og dem skal vi lære af. Derfor håber jeg, at mange vil kigge på listen med idéer fra de andre lande. Det er skrevet fra landmand til landmand, men jeg tror på, at også rådgivere og andre fagpersoner kan lade sig inspirere,” siger Claus Hansen.

 

Spørger man til Claus Hansens favorit blandt ambassadørerne, er der særligt én, der bør fremhæves:

 

”På et irsk landbrug har de implementeret ”5S Lean management”. Her er der gået i dybden med en transition fra familielandbrug til professionaliseret virksomhedsledelse – noget mange europæiske besætninger, deriblandt danske, kan lade sig inspirere af.  Det handler om at lade sig inspirere af de bedste i EU og være åben for andres løsninger på kendte udfordringer” siger Claus Hansen.