10. december 2020

Fremtidens grise er på vej

Arbejdet med at indsamle prøver til brug i udviklingen af fremtidens DanBred-grise er i fuld gang.

Hver uge opsamles der blodprøver på 50-60 DanBred Duroc grise på Bøgildgård. Prøverne sendes til Laboratorium for svinesygdomme i Kjellerup. Her bliver prøverne centrifugeret og frosset ned til -80 ºC, så alle vigtige stoffer bibeholdes. 

Prøverne bliver indsamlet, så de er klar til at blive analyseret, når næste skridt af forsøget med såkaldt metabolomisk selektion går i gang.

”Teknologien er helt ny, og vi starter dermed fra scratch med blandt andet indsamling af prøver fra nogle af de grise med lavest foderforbrug. I løbet af 2021 skal prøverne analyseres, og der skal udvikles matematiske modeller. Målet er blandt andet 25 % yderligere avlsfremgang for foderef-fektivitet i DanBred Avlsprogrammet,” siger Tage Ostersen, som er afdelingsleder i Avl & Genetik hos SEGES Svineproduktion

Et spadestik dybere end genomisk selektion

Hvor genomisk selektion ser på DNA og hvor beslægtet grise er med hinanden, er målet med metabolomisk selektion at kunne se helt ned på molekyleniveau, hvordan den enkelte avlsgris er ”bygget”:

”Metabolomisk selektion, som nu skal udvikles, kan være metoden til at grave et spadestik dybere i forhold til at bruge avlskandidatens samlede stofskifte-’billede’ i blodbanen. Ved at kende dette, kan vi bedre udvælge de rette avlsdyr til næste generation,” siger Tage Ostersen.

I projektet undersøges metabolitterne i blodet og foderforbrugsdata for DanBred Duroc. Det kan på sigt øge avlsfremgangen. Metabolomisk data er et ekstra led af informationer om grisen. Og jo flere informationer man har om grisen, des bedre kan man avle målrettet efter f.eks. fodereffektivitet.

Øget efterspørgsel efter høj kødkvalitet

Indsamling af prøver inkluderer også at indsamle kødkvalitetsparametre på DanBred Duroc. Derfor indsamles der data på slagtekroppe hver uge, hvor svinekammene analyseres for kødkvalitets-parametre. Her laves måling af ultimativ pH, farve, intramuskulært fedt og myofibrillær fragmenterings indeks, hvor sidst nævnte er en indikator for proteinnedbrydningen i kødet og er et udtryk for mørheden af kødet. Kvaliteten af grisekød produceret af grise med DanBred-genetik er høj, men udenfor Danmark er der stigende interesse for kødkvalitet og derfor er bl.a. egenskaben intramuskulært fedt inkluderet i projektet.

Projektet er et samarbejde mellem DanBred, SEGES Svineproduktion, Nordic Seed og Aarhus Universitet og arbejdet er støttet med knapt 8.5 millioner kroner fra GUDP under Miljø- og Fødevareministeriet.