13. februar 2021

Ny influenza-variant

En ny influenza-variant, formodentlig med oprindelse i grise, er fundet i et menneske. Men det er heldigvis uhyre sjældent, vi ser lignende tilfælde.

Som man kan læse på flere nyhedssider, er en dansker blevet smittet med en ny variant af influenza, som formodentlig stammer fra grise. 

”Det nylige tilfælde er naturligvis både uheldigt og trist. Men det er vigtigt at understrege, at det heldigvis er uhyre sjældent, vi ser lignende tilfælde. Ud fra hvad vi ved nu, så er risikoen for at influenza spreder sig fra grise til mennesker stadig meget lille. Det er også vurderingen fra Statens Serum Institut, som har udsendt pressemeddelelsen,” siger Christian Fink Hansen, sektordirektør i SEGES Svineproduktion.

Han bliver bakket op af Verdenssundhedsorganisationen, WHO, som i en redegørelse om svineinfluenza fra 2020 bl.a. skriver, at: 

”Nuværende beviser tyder på, at disse vira ikke har erhvervet evnen til vedvarende transmission blandt mennesker”. De skriver samtidig, at tilfælde som det aktuelle tilfælde vil ske sporadisk (Influenza_Summary_IRA_HA_interface_10_07_2020.pdf (who.int))

Du kan gøre en forskel

Når det er sagt, så understreger Christian Fink Hansen, at det fortsat er vigtigt, at gøre hvad man kan, for at undgå at få influenza ind og ud af sin besætning. For så snart to influenza-subtyper (for eksempel hvis influenza-virus fra et menneske bliver overført til en gris, som i forvejen har en griseinfluenza-virus i kroppen) bliver blandet, kan det i få tilfælde skabe en ny variant.

Derfor er rådene endnu engang:

  • Bliv vaccineret mod influenza, 
  • Bliv hjemme hvis du er syg
  • Hav fokus på intern smittebeskyttelse og sektioneret drift så aldersgrupper ikke sammenblandes i stalden

    Det er SSI der løbende monitorerer, hvilke influenza-virus der er i danske grisestalde og hos mennesker.