6. januar 2022

Salmonellafradraget for slagtegrise justeres

Fradraget for salmonella er justeret for slagtegrise.

I forbindelse med den fremtidige indsats over for Salmonella hos grise blev det besluttet at ophøre med særslagtning af grise fra niveau 3 i januar 2021. I forlængelse heraf er det derfor besluttet at justere salmonellafradraget for slagtegrise. 

Justeringerne betyder lempeligere betingelser for producenterne, da de største fradragssatser bortfalder, og der samtidig indføres en reaktionstid, hvor der ikke beregnes fradrag. 

Justeringen af salmonellafradraget sker med fagligt udgangspunkt i IFRO-rapporten "Analyse af effekten af det økonomiske incitament i bodssystemet i salmonellahandlingsplanen for svin" samt erfaringer med salmonellafradraget.

Den nye fradragsordning træder i kraft med niveauudpegningen den 14. januar 2022 – den 10. hverdag i måneden.

Konkret betyder justeringerne:

  • Fradraget i niveau 2 fastholdes på 2%.
  • Fradraget i niveau 3 bliver 4% uanset tiden i niveau 3. Det betyder, at fradrag på 6% og 8% bortfalder.
  • Der indføres en reaktionstid på 1 måned for besætninger, der udpeges til niveau 2 eller 3 direkte fra niveau 1. I reaktionstiden trækkes ikke salmonellafradrag.
  • Reaktionstiden gives kun til besætninger, der har ligget i niveau 1 i de forudgående 12 måneder før udpegningen til niveau 2 eller 3

Salmonellafradraget ser dermed således ud:

Tabel med salmonellafradrag

Salmonellafradraget er godkendt af bestyrelserne i Landbrug & Fødevarer Gris, og Danske Svineslagterier, herunder formændene Erik Larsen og Asger Krogsgaard, samt af Klassificeringskontrollen, som varetager kontrollen med fradraget. Endelig er det godkendt af Styregruppen for Salmonellahandlingsplanen.

Kontakt

Har du spørgsmål i forbindelse med salmonellafradraget, kan du kontakte:
Landbrug & Fødevarer
Afdelingsleder Vibeke Møgelmose
E-mail: vim@lf.dk
Telefon: 22798037