17. marts 2022

En hjælp til håndteringen af syge og tilskadekomne grise i besætningen

Ved Grisekongressen sidste år blev Sundhedshjulet lanceret. Et beslutningsværktøj, der understøtter rettidig og korrekt håndtering af syge eller tilskadekomne dyr ved at hjælpe dig eller din medarbejder med at træffe den rette beslutning.

Sundhedshjulet er et relativt nyt tiltag, der skal hjælpe griseproducenterne og deres medarbejdere med at håndtere syge eller tilskadekomne grise korrekt. For at få værktøjet til at fungere endnu bedre er det vigtigt, at vi får det ud på flere staldgange, men også at vi får evalueret på udbredelsen og brugen af værktøjet. 

Og lige netop evaluering af værktøjet er aktuelt i disse dage, hvor SEGES Innovation udsender et spørgeskema til griseproducenter og dyrlæger omkring udbredelsen og brugen af sundhedshjulet. Spørgeskemaundersøgelsen skal give nyttige input til Sundhedshjulet samt gøre det endnu bedre og mere anvendeligt fremover.

Vi håber derfor, at så mange som muligt vil besvare spørgeskemaet. For at kunne besvare spørgeskemaet behøver du ikke at have brugt Sundhedshjulet. Så hold øje med din mail, og hjælp med at gøre Sundhedshjulet endnu bedre.  

Baggrunden for Sundhedshjulet 

Fødevarestyrelsens dyrevelfærdskontrol har vist, at en af de hyppigste årsager til sanktioner i grisebesætninger er manglende rettidig og korrekt håndtering af syge og tilskadekomne dyr. Det er skidt for dyrenes velfærd, men også for ejer, driftsleder og medarbejdere, hvis der ikke er styr på, hvornår en gris skal i sygesti eller aflives.

Sundhedshjulet – det understøttende beslutningsværkstøj 

Sundhedshjulet er et analogt værktøj, som du kan tage med rundt i stalden ved det daglige tilsyn i de almindelige stier og sygestierne. Værktøjet er p.t. udviklet til at håndtere lidelserne halthed, halebid og brok for slagtegrise. Når diagnosen, for eksempel brok, er stillet, kan du vurdere grisens helbredsstatus. Ud fra diagnosen og helbredsstatussen kan man dreje på Sundhedshjulet og med det samme få svar på, hvad der skal gøres i forhold til den enkelte gris.

Udover at understøtte beslutningsprocessen for et sygt eller tilskadekommet dyr er Sundhedshjulet også tænkt som et oplæringsværktøj, når der skal oplæres nye medarbejdere, og det kan med fordel bruges i den første tid efter, man er startet i stalden.

For at sikre en bred anvendelse ude i besætningerne er Sundhedshjulet udgivet på fire forskellige sprog – dansk, rumænsk, engelsk og ukrainsk – så udenlandske medarbejdere også kan få gavn af værktøjet.

 

Sådan får du fat i Sundhedshjulet

Har du ikke allerede Sundhedshjulet? Så kan du bestille det sålunde:

  • Griseproducent: Tag fat i din rådgiver eller dyrlæge.
  • Dyrlæge og rådgiver: Bestil Sundhedshjulet ved at kontakte Jeanette Juhler på jjk@seges.dk.

Skriv i bestillingen, hvor mange eksemplarer du skal bruge af Sundhedshjulet på henholdsvis dansk-ukrainsk eller engelsk-rumænsk.