28. april 2022

Opdateret aftale med QS om certificeret foder

Aftalen mellem QS, DAKOFO og Landbrug & Fødevarer om certificering af foder til DANISH-godkendte grise er blevet opdateret i en ny aftale. Aftalen er gældende fra 1. juli 2022.

Alt foder, der leveres til DANISH-godkendte besætninger, skal være certificeret. Det fremgår af aftalen mellem QS, DAKOFO og Landbrug & Fødevarer om certificering af foder til DANISH-godkendte grise. Aftalen er opdateret, og det er især foderproducenterne og -leverandørerne, der skal kigge nærmere på indholdet i aftalen i forhold til at opfylde kravene.

”Hvis man er foderproducent og/eller foderleverandør, er det vigtigt, at man læser dokumenterne i aftalen grundigt igennem. Her er der sket nogle justeringer ,og det er specielt hvis man er ISO-certificeret, man skal være opmærksom,” siger Asger Kjær Nielsen. Med ISO-certificeringen følger nemlig en Plus-tjekliste, og det er i den, de fleste ændringer er.

Ingen ændring for griseproducenter

”Vi har siden 2017 haft en aftale med QS om, at alt foder, der bruges i DANISH-certificerede besætninger, skal være godkendt og certificeret efter en af to aftalte modeller. Rammerne er der ikke ændret på, og griseproducenter skal fortsat kun forholde sig til én positivliste, når I køber foder,” siger kvalitetschef for DANISH, Asger Kjær Nielsen, Landbrug & Fødevarer.

Den nye aftale træder i kraft d. 1. juli 2022, men fodervirksomheder med eksisterende certifikater er gældende til udløb.