9. juni 2022

Landsgennemsnittet for produktivitet 2021

Nye tal viser stagnering i produktivitetstal for griseproduktionen. Overlevelsen blandt pattegrise er igen faldet efter den i 2020 var stagneret.

Tallene for Landsgennemsnittet for produktivitet 2021 er netop opgjort. Efter at have dokumenteret fremgang på væsentlige parametre som pattegrisedødelighed, fravænnede grise per årsso og fodereffektivitet, er tallene for 2021 stagneret i forhold til tallene for 2020. Direktør i Landbrug & Fødevarer, Sektor for gris, Christian Fink Hansen er ikke tilfreds med udviklingen, der viser en stigning på 0,1 fravænnede grise per årsso.

”Det siger sig selv, at vi ikke er tilfredse med, at vi ikke har forbedret produktiviteten mere i forhold til 2020. Vi har løbende brugt betydelige ressourcer på forskning og udvikling for at øge antallet af fravænnede grise per årsso. Når vi blot ser en stigning på 0,1 i 2021 i forhold til 2020, skyldes det en stigning i dødeligheden hos pattegrisene. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende. Det samme gør sig gældende for sodødeligheden,” siger Christian Fink Hansen.

Fravænnede grise per årsso

  • 2020: 33,9
  • 2021: 34,0

Christian Fink Hansen fortsætter:

”Resultater fra forskning og innovation fra SEGES skal i endnu højere grad ud at leve på bedrifterne. Det skal det blandt gennem vores vision for fremtidens griseproduktion, som vil opstille konkrete mål på udvalgte områder, som vi ved skaber bedre dyrevelfærd. Det skal give os mulighed for at følge systematisk op,” siger direktør i Sektor for gris i Landbrug & Fødevarer, Christian Fink Hansen. 

SEGES Innovations kampagne SoLiv har i samarbejde med rådgivningsvirksomhederne øget so-overlevelsen hos producenter, der har været med i konceptet.

Ligesom SEGES tidligere har kørt kampagnen PattegriseLIV, som med staldskoler og med fokus på resultater havde til formål at hæve overlevelsen hos deltagerne og brede de faglige budskaber ud til staldgangen.

Stagneret tilvækst og daglig foderudnyttelse

På fodereffektiviteten viser opgørelsen over landsgennemsnittet en lille stigning i daglig tilvækst og en stort set uændret foderudnyttelse. Heller ikke på fodereffektivitet er Landbrug & Fødevarer, Sektor for gris tilfredse. 

"Vi havde naturligvis gerne set en fortsat forbedring i fodereffektiviteten, som vi har set i de foregående år. Vi må konstatere at for både smågrisene og slagtedyrene, er produktiviteten stort set uændret fra 2020 til 2021. Også her bruger vi betydelige ressourcer på forskning og udvikling, som vi skal blive bedre til at få de resultater ud at leve i besætningerne", slutter Christian Fink Hansen.

Danske slagtegrise 2020 - 2021

  • Daglig tilvækst: 1.026 g - 1.028 g/dag
  • Foderudnyttelse: 2,65 - 2,66 FEsv/kg