Opdateret/Gennemlæst 3. juni 2022

Landsgennemsnit for produktivitet i griseproduktionen

Landsgennemsnittet for produktivitet sammenfatter produktiviteten for danske grise og er her samlet med links til alle udgivelser. Landgennemsnittet udgives hvert år med nye indsamlede data fra danske grisebesætninger og er i omfang den største analyse af produktiviteten i danske besætninger.