11. juli 2022

Podcast: Indblik i PRRS-strategien

Landbrug & Fødevare har i samarbejde med øvrige parter udarbejdet en strategi, der skal nedbringe forekomsten af PRRS. SEGES Innovation har inviteret Nicolai Weber, chefkonsulent i L&F, i studiet til en snak om den nye strategi.

En reduktion af PRRS vil betyde højere sundhed og have stor betydning for produktionsmæssige udsving, der kan komme af PRRS. Derfor har Landbrug & Fødevarer og L&F Sektor for Gris sammen med Fødevarestyrelsen, Danske Svineslagterier og Dansk Dyrlæge Forening udarbejdet en reduktionsstrategi, der på nationalt plan skal hjælpe hele branchen med at få udryddet sygdommen. Målet er, at andelen af besætninger, der er deklareret negative for PRRS er øget i midten af 2025.

”Det er en samlet branche, der står bag reduktionsplanen. Vi har valgt, at vi skal have reduceret forekomsten af PRRS i Danmark, da det er omkostningsfyldt at blive smittet med PRRS. Søerne får reproduktionsproblemer, pattegrisedødelighed stiger, og vi har et højere antibiotikaforbrug i besætningerne, der bliver smittet. Samtidig koster det noget for producenten, og det koster noget for hele branchen at have problemer med PRRS,” siger Nicolai Rosager Weber, projektleder og chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer, i podcasten.

 

 

Samarbejde er vigtigt

Da PRRS er en virus, der smitter via luftveje, er det vigtigt at samarbejde med nabobesætningen, hvis man skal komme sygdommen til livs.

”PRRS evner at lave lokal smitte, da den kan smitte via luften, eller via andre faktorer, som gør, at nabobesætninger smitter hinanden. Den enkelte producent og dennes dyrlæge kan derfor ikke løse det her alene. Man er nødt til at samarbejde om det,” fortæller Nicolai Rosager Weber og tilføjer:

”Det er sådanset hele grundtanken i, at vi er nødt til at have en national plan, og vi er nødt til at have nogen fælles regler. Blandt andet at vi skal have sundhedsdeklaration på alle besætninger. Sådan nogen ting gør, at vi kan arbejde sammen om at løse udfordringen med denne her sygdom.”

Den nye reduktionsplan forventes at træde i kraft senest i starten af 2023. Det vil fremgå af bekendtgørelsen, at alle grisebesætninger skal være antistofdeklareret inden udgangen af indeværende år. Derfor opfordrer Landbrug & Fødevarer til at man får deklareret sin besætning i 2022 for at kende besætningens status for PRRS, så man kan komme i gang med regionale saneringer.