31. oktober 2022

Ændringer til Danish Produktstandard

Der vil i den kommende tid ske en række justeringer af allerede gældende kravpunkter i DANISH Produktstandard. Nogle er trådt i kraft, mens andet træder i kraft ved årsskiftet

Fokus på lokalbedøvelse

I forsommeren 2022 kom der fokus på regelefterlevelsen af branchekravet om lokalbedøvelse af pattegrise før kastration. Dette førte til, at nogle griseproducenter blev kontaktet af Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris, idet der var usikkerhed om forbruget af lokalbedøvelse i forbindelse med kastration på et eller flere af deres CHR-numre. I den forbindelse blev det varslet, at hvis ikke forholdet mellem det forventede og det faktiske forbrug af lokalbedøvelse var i orden, eller der var en anden gyldig grund, vil sagen blive sanktioneret af DANISH-ordningen. Derfor er der kommet skærpet fokus på forbruget af lokalbedøvelse.

Faciliteter til opbevaring af døde dyr

Det eksisterende krav i DANISH Produktstandard om opbevaring af døde dyr bliver fra 1. januar 2023 suppleret med henvisning til vejledningsmateriale.

Fra 1. januar 2023 vil det således være gældende, at døde dyr skal afhentes af godkendt destruktionsvirksomhed og håndteres i henhold til lovgivningen og Landbrug og Fødevarer Sektor for Gris´ vejledningsmateriale (destruktionsvirksomhedens krav til ”friske råvarer” samt branchekrav om overdækning).

Materialet vil inden længe være tilgængeligt på svineproduktion.dk.

Delvis brugerbetaling

I 2019 indførte en enig branche delvis brugerbetaling af driften af DANISH Transportstandard.

”Aftalen betyder, at alle, der i dag eksporterer grise, modtager en faktura fra Landbrug & Fødevarer på 28 øre pr. gris. Det beløb vil fra 1. januar 2023 være 32 øre pr. gris,” siger Asger Kjær Nielsen, Kvalitetschef for DANISH i Landbrug & Fødevarer.

Stigningen skyldes, at prisen per vask og desinfektion af de ca. 27.000 biler, der hvert år krydser grænsen til Danmark og i den forbindelse får en ekstra udvendig vask samt udvendig og indvendig desinfektion, er steget markant på baggrund af en prisindeksregulering.

Ekstra tilbageholdelsestid til Rusland fjernet

Af hensyn til det russiske marked har der i mange år været en tilbageholdelsestid på 30 døgn for grise behandlet med Tetracyklin præparater. Det er ikke længere et relevant krav, hvorfor det bliver taget ud af DANISH Produktstandard. 

”Fremover er det tilbageholdelsestiden, der fremgår af anvisningsskemaet fra dyrlægen, der er gældende og skal overholdes,” siger Asger Kjær Nielsen.

Fremtidige ændringer

Ud over de nævnte justeringer er der på nuværende tidspunkt kendskab til ét nyt krav, der bliver en del af DANISH Produktstandard.

”Som en del af den nyligt udmeldte vision for fremtidens griseproduktion vil der komme en skærpet indsats for at styrke overlevelsen blandt søer og pattegrise. Derfor kommer der i 2023 et nyt krav ind i DANISH Produktstandard, der skal få flere til at lave en handlingsplan for øget sooverlevelse,” siger Asger Kjær Nielsen. Det vil ske efter samme model, som det er tilfældet i dag med handlingsplan for bl.a. pattegriseoverlevelsen, som er en del af egenkontrol programmet.

Ny DANISH-struktur og målrettet sanktionering

En arbejdsgruppe nedsat af styregruppen for DANISH Transport- og Produktstandard har i 2022 landet en aftale om en ny struktur og målrettet sanktionsordning i en fremtidig DANISH Produktstandard. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra bestyrelserne i Danske Svineslagterier, Landsforeningen Danske Svineproducenter og Landbrug & Fødevarer, Sektor for Gris, samt fra slagterierne.

”Det nye ligger i, at vi har delt kravpunkterne op i administrative– og produktionsrelaterede krav. Der er kommet nogle krav, vi kalder ’Dyrevelfærd Fokus’ og så har vi indført spotaudit og rådgivningsbesøg, der også er blevet en del af sanktionsordningen,” siger Asger Kjær Nielsen.

Spotaudits erstatter de nuværende genbesøg og vil have fokus på de kravpunkter, der er indenfor den kategori, man har afvigelsen indenfor – eksempelvis dyrevelfærd eller smittebeskyttelse.

Det forventes, at den nye struktur træder i kraft i løbet af første halvår af 2023.