4. november 2022

Sådan får dine pattegrise nok råmælk

Pattegrise fødes uden de antistoffer, som beskytter dem imod de sygdomme, som findes i farestalden. Derfor er det vigtigt, at de nyfødte grise får tilstrækkelig med råmælk hurtigt efter fødsel, så de kan opbygge immunforsvaret. Hør mere om i SEGES Innovations webinar ’The Piglet’s Journey - The Newborn Pig’.

For at sikre at alle nyfødte pattegrise i kuldet får tilstrækkelig med råmælk, er det en god ide at hjælpe især de små og svage grise op til yveret samt de grise, som er på afveje. Ifølge Trine Friis Pedersen, konsulent hos SEGES Innovation, bør man lade pattegrise blive hos soen i mindst 8 timer, så alle grisene har nok tid til at optage tilstrækkeligt med råmælk, inden de eventuelt flyttes til en ammeso.

Løbende kuldjustering

I et kuld med flere end 16 pattegrise, er det udfordrende for de små og for de svage grise at få en plads ved yveret. Du har derfor følgende muligheder for at sikre disse grise adgang til råmælk:

Muligheder for at sikre råmælk til små eller svage pattegrise

  • Du splitmalker de 12 mindste grise i kuldet ved, at de største grise lukkes ind i hulen i 2-3 timer. Husk at låget på hulen skal åbnes, så grisene ikke får hedeslag. Dernæst flytter du de største af de førstefødte pattegrise, der allerede har fået råmælk, til ammesøer.
  • De mindste pattegrise flyttes hurtigst muligt efter fødslen til en tidlig mindsteamme, så de i stedet kan få råmælk her.
  • Det er virkelig vigtigt, at du sikrer, at den tidlige mindsteamme stadig producerer råmælk, hvilket betyder, at mindsteammen skal have påbegyndt faringen mindre end 24 timer, inden de små grise er født.
Se hele webinaret The Piglet’s Journey - From Farrowing to Weaning – Third webinar: The Newborn Pig

Hvorfor er råmælk vigtigt?

Pattegrisen kan få råmælk, lige så snart den er født. Når faringen er slut, vil muligheden for modermælk skifte til en rutinemæssig diegivning.

  • Råmælk forsyner pattegrisen med vand, energi, næringsstoffer, herunder proteiner, fedt, kulhydrater, vitaminer og mineraler.
  • Råmælk giver enzymer, antistoffer, hormoner og vækstfaktorer.