1. december 2022

Krav om overdækning af døde grise på afhentningspladsen

Foruden lovens minimumskrav om afskærmning og Dakas krav til friske råvarer suppleres kravene til indretning af afhentningspladsen fra 1. januar 2023 med et branchekrav om overdækning, idet synet af døde dyr ikke bidrager med positivt indtryk af griseproduktionen samtidig med, at fugle ikke kan komme i kontakt med de døde dyr.

Afhentningsplads for døde grise er ofte placeres tæt på offentlig vej, så det er nemt og hurtigt for at chaufføren at kommet til grisene med lastbilen. Men med en afhentningsplads tæt på en offentlig vej, kan der opstå situationer, hvor pladsen bliver omverdenens første møde med griseproduktionen. Derfor anbefales det, at pladsen indrettes diskret og med afskærmning af de døde dyr samt, at den løbende vedligeholdes. Fra d. 1. januar 2023 bliver det et branchekrav, at pladsen er også er overdækket.

En enkel og billig afhentningsplads, som opfylder alle krav. 

Landbrug og Fødevarer Sektor for Gris har i samarbejde med DAKA SecAnim udarbejdet en vejledning til, hvordan du kan indrette din afhentningsplads, så den opfylder gældende lovgivning samt branchekrav og krav fra DAKA.

Foruden vejledning til indretning af afhentningspladsen er svineproduktion.dk også opdateret med en ny videns side om netop afhentningspladsen og krav til den.