15. december 2022 | Opdateret/Gennemlæst 7. juni 2023

Kontrolkampagne af halekupering: Er din dokumentation i orden?

Frem til 30. juni 2023 gennemfører Fødevarestyrelsen kontrolkampagne med fokus på dokumentation af halebid, udarbejdelse af risikovurdering og deraf handlingsplan før halekupering. Sørg derfor for at have den dokumentation, der er nødvendig, for at du må halekupere dine grise.

Fødevarestyrelsen har det seneste halve år været i gang med kontrolkampagne af halekupering hos grise. Kontrollen forsætter frem til 30. juni 2023, og det er vigtigt, at du har styr på din dokumentation for halekupering. Du skal især være opmærksom på:

  • Alle halebid skal registreres - det kan være på en liste eller med foto.
  • Der skal være gennemført en risikovurdering i smågrise- og slagtesvinestalde.
  • Der skal være udarbejdet en handlingsplan med udgangspunkt i risikovurdering.
  • Der skal være en tilbagemelding fra smågriseaftager / -omsætter, hvis der er behov for at grisene er halekuperede.

Halekuperer du dine grise, og har du ikke styr på dokumentationen, så betyder det, at du vil få en indskærpelse fra Fødevarestyrelsen ved et kontrolbesøg og efterfølgende to gebyrbelagte opfølgningsbesøg.

Har du behov for at halekupere dine grise? Find hjælp til dokumentation

I mange tilfælde er der behov for at halekupere grisene for at undgå halebid. Hvis du har behov for at halekupere dine grise, skal du have følgende dokumentation:

Brug DANISH Boksen til at opbevare din dokumentation

Det er vigtigt at have dokumentationen i orden, hvis du halekuperer dine grise. Her kan du bruge DANISH Boksen, hvor du kan gemme og arkivere alle dine dokumenter ét sted.

DANISH Boksen har også udviklet en app, hvor du kan tage billeder af halebid samt af dine dokumenter og uploade dem direkte til DANISH Boksen.