9. februar 2023

Farvel og tak til LG5, der er et nyt avlsmål i byen

2022 har budt på et nyt DanBred-avlsmål inden for pattegriseoverlevelse. Derfor siger vi tak for god og tro tjeneste til egenskaben LG5. Det nye avlsmål vil slå igennem allerede fra starten af 2023.

Siden starten af 2000 har svaret på en øget pattegriseoverlevelse været avlsmålet LG5, der står for levende grise på dag fem. Det var faktisk allerede i 90’erne, at forskerne i afdelingen Avl & Genetik i Landbrug & Fødevarer startede projektet ”Super So”, hvor målet var at finde en egenskab, der ville give flere fravænnede grise.

"LG5 er bygget på det data, vi har haft på dødelighed, fødselsvægt og lignende, der er gældende for, om en pattegris klarer det til dag fem efter fødsel. Super So-projektet viste, hvor mange grise der var levende på dag fem. Det var den bedste indikator for, hvor mange grise der var ved fravænning", fortæller Martin Mølgaard Pedersen, afdelingsleder i Avl & Genetik.

Mere overlevelse fra 2023

I sommers blev LG5 opdelt i tre

  1. Pattegrisens eget genetiske potentiale for at overleve
  2. Soens genetiske potentiale for at få sine pattegrise til at overleve
  3. Kuldstørrelse – som er soens genetiske anlæg for reproduktion, målt som antal fødte pattegrise.

"Med LG5 var det biologien der bestemte, om avlsfremgangen skulle komme fra kuldstørrelse eller fra øget overlevelse. Ved at splitte LG5 op i tre, så har vi nogle håndtag at dreje på og kan bedre styre, om der skal være fremgang for kuldstørrelse eller overlevelse", forklarer Martin Mølgaard Pedersen.

Forventningen for det nye avlsmål er, at overlevelsen hos pattegrise født ved DanBred-genetik vil stige ét procentpoint årligt. Og i skrivende stund viser det sig, at overlevelsen allerede vil slå igennem fra faringerne umiddelbart her i starten af 2023.

"Den fremgang, vi forventer fra vores Duroc-orner i løbet af ét år, er allerede implementeret. Det betyder, at de orner, der står på KS-stationerne nu, er en procent bedre på overlevelse end de orner, der stod der før sommerferien, lyder det fra Martin Mølgaard Pedersen

Og det betyder, at de løbninger, produktionsbesætningerne foretager sig netop nu, vil se en fuld gennemslagskraft fra Duroc på overlevelse. Og da halvdelen af fremgangen på en procent kommer fra Duroc, så vil man hurtigt se gevinsten hos produktionsbesætningerne. 

Graf over pattegriseoverlevelse - gennemsnit af aktive Duroc KS-orner i Danmark

LG5 har udtjent sin værnepligt. Allerede fra starten af 2023 vil man se det nye avlsmål for overlevelse slå igennem ude ved produktionsbesætningerne fra Duroc.

Tidligere: Flere grise per kuld

Inden LG5 blev en del af avlsmålet, var der fokus på at avle for 'FGK', der er forkortelsen for 'fødte grise per kuld'. Her var overlevelsen ikke en del af avlsmålet, og derfor var data ikke fyldestgørende for, hvor mange grise der endte med at blive fravænnet.

"Vi fandt ud af, at da overlevelse ikke var en del af FGK-egenskaben, betød det søer, der fødte mange grise, men vi vidste ikke, hvor mange af pattegrisene der overlevede", fortæller Martin Mølgaard Pedersen

Det er ikke nødvendigvis brugbart, så der kom LG5 ind i billedet. Det er en egenskab, der er sammensat af overlevelse og kuldstørrelse, og derfor har man i årenes løb set voksende kuldstørrelser. Det har samtidig resulteret i, at produktionsbesætninger har haft behov for færre søer til at opnå det samme antal fravænnede pattegrise.

Faktaboks: Fra LG5 til overlevelse

  • LG5 har været en del af avlsmålet fra 2000.
  • LG5 står for levende grise på dag fem, hvor målet var at øge andelen af fravænnede grise per kuld. Før det var der kun fokus på FGK – fødte grise per kuld.
  • I sommeren 2022 kom der et nyt avlsmål for pattegriseoverlevelse, hvilket erstattede LG5.
  • Allerede fra starten af 2023 vil man se avlsmålet for overlevelse slå igennem ude i produktionsbesætningerne.