28. februar 2023

Stor økonomisk værdi for små- og slagtegrise overlevelse

Der er god økonomi i bedre overlevelse gennem hele grisens levetid samtidig med, at velfærden naturligt øges, når grisene er mere robuste. Derfor vil DanBreds avlsmål over de næste år have endnu større fokus være på overlevelse hos pattegrisene, søerne og ikke mindst slagtegrisene.

Hvis 'små- og slagtegrise overlevelse' bliver til en egenskab i avlsmålet, er der sandsynlighed for, at flere grise bliver sendt til slagtning, da Avl & Genetik i Landbrug & Fødevarer i samarbejde med Aarhus Universitet har fundet arvelighed for bedre overlevelse i hele grisens levetid.

Mindre sygdomme i grisens levetid

”Med egenskaben ’små- og slagtegrise overlevelse’ kan vi minimere de arvelige problemer. Det kan være benstilling, sygdom samt et boost af immunsystemet, så grisen bliver mere robust for smitsomme sygdomme,” siger Tage Ostersen, afdelingsleder i Avl & Genetik i Landbrug & Fødevarer.

Bedre økonomi i mere overlevelse

Ressourcemæssigt og økonomisk er der en masse fordele at hente i den nye egenskab. Blandt andet vil det betyde færre døde slagtegrise, der allerede har indtaget foder, optaget plads i stalden og lignende. Det vil betyde bedre ressourceudnyttelse, mindre spild og i sidste ende en bedre økonomi for griseproducenten. Hvis dødelighed for pattegrise og slagtegrise reduceres 1 procentpoint, kan der hentes omkring 4,5 kr. per slagtegris i den samlede økonomi for bedriften.

”Vi ser ind i et rigtigt spændende potentiale for overlevelse hos små- og slagtegrise, da denne økonomiske værdi er høj,” vurderer Tage Ostersen.

Lavere dødelighed efter fravænning

Små- og slagtegrise overlevelse har som egenskab nogle andre udfordringer end pattegriseoverlevelse. Det skyldes blandt andet, at dødeligheden er lavere efter fravænning sammenlignet med før fravænning. 

”Projektet med undersøgelse af egenskaben startede i januar 2021 og sluttede i december 2022. I de to år har vi sammen med Aarhus Universitet samlet data, hvor grisen følges igennem forskellige staldafsnit og produktionsstadier,” forklarer Tage Ostersen og fortsætter:

”Vi arbejder videre med små- og slagtegriseoverlevelse i de næste par år for at bane vejen for at gøre det til en del af avlsmålet. Det forventes, at egenskaben vil blive en del af DanBreds avlsmål, når vi når slutningen af 2024. Men med den nye egenskab vil vi både kunne forbedre sundheden og dyrevelfærden hos danske produktionsgrise samt forbedre den økonomiske gevinst for griseproducenten.”

Faktaboks: Små- og slagtegriseoverlevelse

  • Ved at øge overlevelsen hos små- og slagtegrise kan man reducere de arvelige sygdomme og gøre DanBred-grisen mere robust for de smitsomme sygdomme i stalden.
  • Egenskaben forbedrer både griseproducentens økonomiske fortjeneste og øger velfærden hos produktionsgrisen.
  • Det forventes, at egenskaben bliver en del af DanBreds avlsmål i slutningen af 2024.