16. marts 2023

Løse søer: Høje ambitioner for fremtiden

Senest 10. januar var det muligt at søge midler fra Landbrugsstyrelsen til at bygge farestier om til løse diegivende søer. Flere har søgt, end der i første omgang var midler til, og forventningen er, at alle får tilskud, lød det fra sektordirektøren til So-seminar.

Der er stor interesse i at bygge stalde til løse diegivende søer. Det viser den tilskudsordning, som havde ansøgningsfrist den 10. januar i år. Således er der søgt tilskud til 6.500 farestier, hvor de 25 mio. kr. kun rækker til 2.200 til 2.600 stier.

”Vi kan se på tallene, at der er stor interesse i at bygge til løsdrift. Det viser, at danske griseproducenter ønsker at sikre sig til fremtiden, hvilket er meget positivt. Selvom puljen er mindre end antallet af ansøgte farestier, er forventningen, at der forhåbentlig kommer tilskud til alle ansøgere,” lød det på So-seminar i tirsdags fra Christian Fink Hansen, sektordirektør for Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris.

Ved ansøgningsrunden stod der på Landbrugsstyrelsens hjemmeside, at tilskudssats var 40 % af projektets samlede tilskudsgrundlag. Den beregnes ud fra en række faste standardomkostninger.

Mere aktuelt end tidligere

De danske samhandelspartner er samtidig begyndt at have større fokus på løsdrift. Således har man allerede i Tyskland valgt, at udfasning af diegivende søer i boks skal ske inden 2036.

Ud over Tyskland har lande som Sverige, Schweitz og Norge allerede udfaset brugen af boks i farestier. EU forventer at præsentere oplæg til ny velfærdslovgivning på området senest i løbet af 2023.

Derfor er anbefalingen også i Vision 2050, som Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris, Danske Svineslagterier og Danske Svineproducenter står bag, at hvis man skal bygge nye farestier, skal disse være til løse diegivende søer.

”Det er vigtigt, at vi er på forkant, når det kommer til de krav, som de danske politikere og vores samhandelsparters lovgivning i fremtiden vil stille. Således kan dansk griseproduktion vise, at vi er i front, når det kommer til velfærden for vores søer,” siger Christian Fink Hansen.

Faktaboks

Tilskudsordning til løsdrift har været annonceret af Landbrugsstyrelsen inden 2023. Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram og er finansieret af EU. Her er der en tildeling på 25 mio. kr. til at ”Fremme dyrevelfærd ved omstilling til løsgående søer i farestalden”, som der står på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.