29. marts 2023

Flere levende grise på vej ud i danske besætninger

Allerede nu kan de danske griseproducenter, der benytter DanBred-genetik, se frem til endnu højere overlevelse hos pattegrisene.

I øjeblikket slår den nyeste egenskab i DanBreds avlsmål, pattegriseoverlevelse, igennem fra DanBred Duroc. Og det kan griseproducenter med DanBred grise mærke.

I januar 2023 forventes 0,8 procentpoint flere overlevende pattegrise i produktionsbesætninger, end der var for bare ét år siden. Forventningen er, at der i maj måned vil være 1,1 procentpoint flere pattegrise, der overlever.

”Vi har set effekten af det nye avlsmål rigtig hurtigt for særligt Duroc i avlsbesætningerne. Og fordi der kun er få måneders forsinkelse mellem avl og produktion i Duroc, forventer vi, at forbedringen i pattegriseoverlevelse allerede nu kan ses i produktionen. Og endnu mere, når vi rammer maj måned,” forklarer Tage Ostersen, afdelingsleder i Avl & Genetik, Landbrug & Fødevarer.

Allerede i hus med forventet fremgang

Subindexet for pattegriseoverlevelse i DanBred Duroc er allerede nu forbedret med 2 procentpoint, og det er grisens egen genetiske fremgang. Det vil sige, at de Duroc-orner, der står i avlsbesætningerne og på KS’er lige nu, er to procent bedre på pattegriseoverlevelse, end de orner der stod der i foråret 2022.

Duroc-ornerne bidrager blot med halvdelen af generne, der skal til for at lave en DanBred slagtegris, men fremgangen på pattegriseoverlevelse er også slået tydeligt igennem på hundyrracerne, Danbred Landrace og DanBred Yorkshire – om end fremgangen på hundyrsiden bevæger sig langsommere.

”Det er ret vildt, at vi kan se denne fremgang allerede. Vi havde kun forventet at se halvdelen af dette inden for det første år,” fortæller Tage Ostersen.

Udvikling for pattegriseoverlevelse

Pattegriseoverlevelse blev en del af DanBred avlsmålet i sommeren 2022. Allerede nu kan vi se effekten. Det forventes, at pattegriseoverlevelsen vil stige med 1 procentpoint årligt i de kommende år.

Supersæd

Duroc har i mange år haft stor effekt på de egenskaber, der blev en del af DanBreds avlsmål. Det så man blandt andet, da kuldstørrelse blev en del af avlsmålet for Duroc i oktober 2015. Her havde ændringen i Duroc en markant effekt i produktionsbesætninger allerede få måneder senere.

I opgørelsen af landsgennemsnittet for grise kan man se, hvordan der var markant flere levendefødte grise allerede i 2016 og særligt 2017.

”Når vi ændrer avlsmålet i Duroc, så har det en kontant effekt umiddelbart efter i produktionen. Vi forventer, at det også er tilfældet for vores nye egenskab ’pattegriseoverlevelse’,” siger Tage Ostersen og tilføjer:

”Vi forventer, at pattegriseoverlevelsen vil stige med 1 procentpoint årligt over de næste år. Så hvis man i en besætning i 2022 havde en totalpattegrisedødelighed på 22 procent, forventer vi, at det tal vil falde til 21 procent i 2023.”

Pattegriseoverlevelse blev en del af DanBred avlsmålet i sommeren 2022 for at gøre pattegrisene endnu mere robuste. Egenskaben er delt op i to, så den dækker over pattegrisens egen genetiske potentiale for at overleve og soens genetiske potentiale for at få sine pattegrise til at overleve.

Faktaboks – Pattegriseoverlevelse i avlsmålet

Det forventes, at pattegriseoverlevelsen vil stige med 1 procentpoint årligt i løbet af de kommende år. Allerede nu kan det ses i produktionsbesætninger.

Det forventes, at pattegriseoverlevelsen er 0,8 procentpoint højere i produktionsbesætninger i januar 2023 sammenlignet med januar 2022. I maj 2023 forventes 1,1 procentpoint flere overlevende sammenlignet med januar 2022.