24. august 2023

Positiv udvikling - stigende forbrug af vacciner

Forbruget af Lawsonia og E. coli vacciner til smågrise er steget markant. Det er positivt, da det er et godt alternativ til antibiotikabehandling af diarré.

En meget anvendt metode til at forebygge sygdom og derved sænke antibiotikaforbruget i griseproduktionen er vacciner. Det fremgår af den offentlige database Vetstat, at forbruget af Lawsonia og E. coli til smågrise vacciner er steget markant. Det månedlige antal af ordinerede Lawsonia vacciner er på de seneste 5 år mere end fordoblet svarende til, at godt 22% af alle smågrise nu bliver vaccineret mod Lawsonia ved fravænning.  

I sommeren 2022 blev medicinsk zink udfaset. Det gør det interessant at se på anvendelsen af E. coli vacciner til smågrise i 1. halvår 2022 og 1. halvår 2023. Det fremgår at forbruget af vaccinerer 72% højere i 1. kvartal 2023, hvilket kan indikere at flere besætninger bruger vaccinen til forebyggelse af fravænningsdiarre. Forbruget af E. coli vacciner til smågrise svarer til at godt 6% af alle smågrise bliver vaccineret og er derfor væsentligt lavere end forbruget af Lawsonia vacciner. 

Samlet er det meget positivt at forbruget af vacciner til beskyttelse mod Lawsonia og E. coli stiger, fordi det kan være med til at grisebranchen kan oprette målsætningen om et lavt antibiotikaforbrug uden brug af medicinsk zink i en højeffektiv produktion. Man skal dog ikke glemme betydningen af godt management i form af eks. fodring før, under og efter fravænning, foderkvalitet og hygiejne, der også kan virke i synergi med effektive vacciner, der indgives på rette tidspunkt.

To bakterier hovedansvarlige for diarréudbrud

Den danske grisebranche har en ambition om at fastholde et lavt antibiotikaforbrug samtidig med udfasning af medicinsk zink, mens produktiviteten holdes på et højt niveau. Samlet set bliver ca. halvdelen af al antibiotika ordineret til behandling af diarré og tarmlidelser, og det er oftest smågrise, som bliver behandlet.

To bakterier er hovedansvarlige for diarréudbruddene i danske grise. Det drejer om:

  1. Toxinproducerende E. coli, som oftest optræder i forbindelse med fravænningsdiarré, der ses i de første par uger efter fravænning. E. coli kan behandles med antibiotika, men bakterien kan hurtigt udvikle tolerance (resistens) overfor det anvendte antibiotikum hvilket kan gøre det nødvendigt med en god forebyggelse.
  2. Lawsonia-bakterien er en anden vigtig bakterie, som ses i forbindelse med diarréudbrud sidst i smågriseperioden og i starten af slagtegriseperioden. Lawsonia-bakterien kan også behandles med antibiotika. Problemet er, at grise kan være inficeret med Lawsonia uden tegn på diarré. Det betyder, at en præcis antibiotikabehandling af grise med Lawsonia infektioner kan være problematisk.

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret om dansk griseproduktion og Noteringen. Modtag nyhedsbrevet hver torsdag. Udfyld e-mail, navn og arbejdsplads/virksomhed.

Når du tilmelder dig, vil du modtage en e-mail med et bekræftelseslink. Du modtager først nyhedsbrevet, når du har bekræftet din tilmelding.

* Skal udfyldes

Dit samtykke til at modtage det ugentlige nyhedsbrev kan du til enhver tid tilbagekalde ved at afmelde dig nyhedsbrevet eller kontakte os på gris@lf.dk.

Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris behandler dine personoplysninger som beskrevet i Landbrug & Fødevarers privatlivspolitik.