18. oktober 2023

Skattefradrag - Brug det rigtigt ved driftsbygninger og stuehus på landbrugsejendomme

Kan en robotplæneklipper og maling til både stuehus og udbygninger trækkes fra i skat. Få styr på det, for ansvaret er udelukkende dit som landmand.

De fleste har sikkert styr på at få trukket udgifter relateret til virksomheden fra i skat. Lige som det er oplagt, at udgifter relateret til den private bolig ikke er fradragsberettiget. 

Men hvad så, når der er udgifter i landbrugsvirksomheden, der knytter sig til både virksomheden og den private bolig? Eksempelvis forsikringer, el og vand. Så kan du få et delvist skattefradrag for udgiften.

Ved hver udgift eller indkøb, der både benyttes privat og i virksomheden, har du derfor som landmand pligt til at vurdere, hvor stor en andel, der benyttes i virksomheden og hvor stor en andel, der benyttes privat. Og udelukkende den andel, der benyttes i forbindelse med virksomheden, er fradragsberettiget.

Skattefradrag for maling til både stuehus og landbrugsbygninger

Et oplagt eksempel på en udgift, der knytter sig til både virksomheden og privatboligen, er indkøb af et stort parti maling, der benyttes til både driftsbygninger og stuehus. I sådan et tilfælde skal du tælle op, hvor stor en andel der benyttes til driftsbygningerne og hvor stor en andel, der benyttes til stuehuset.

Bruger du f.eks. 6 ud af 10 spande maling til driftsbygningerne og de resterende 4 spande til stuehuset, er 60 % af den samlede udgift fradragsberettiget.

Robotplæneklipper på landbrug – kan den trækkes fra i skat?

Hos Skattestyrelsen fortæller funktionsleder i Erhverv, Klaus Sørensen, at mange landmænd er i tvivl om, hvordan udgifter, der går til vedligehold af både driftsbygninger og stuehus skal håndteres rent skattemæssigt.

”Det, man skal være opmærksom på er, om udgiften er møntet på enten stuehus eller driftsbygninger. Eller hvis begge, så skal man ud i et skøn og et regnestykke,” forklarer han.

Helt generelt så er det sådan, at vedrører det virksomheden kan det trækkes fra, vedrører det privatboligen, kan det ikke, og vedrører det begge dele, så skal man dele udgiften op og trække den andel fra, der vedrører virksomheden.

Blandt andet er der mange, der bliver i tvivl om, hvordan de håndterer indkøb af en robotplæneklipper. Oftest bruges en robotplæneklipper til at klippe plænen omkring stuehuset – og hvis det er tilfældet, så er det udelukkende en privat udgift. Også selvom man måske synes, at den er med til at gøre ejendommen præsentabel og dermed giver landmanden mere tid til at komme i marken.

Landmanden skal selv tjekke udgiftsbilag for fradrag – revisoren gør det ikke

Hvert år laver særligt landmænd på mindre landbrug fejl i forhold til skattefradrag. Langt de fleste er småbeløb, men samlet løber det op i adskillige millioner kroner.

Skattestyrelsen har derfor gennemført en undersøgelse af, hvad de mange fejl skyldes. Og en af de væsentligste årsager er en misforståelse af, hvad er revisorens opgave, og hvad der er landmandens eget ansvar, fortæller Klaus Sørensen.

”Hele 7 ud af 10 landmænd regner med, at revisoren sørger for at fikse bilagene. Sagen er bare, at det gør revisor ikke. Hvis revisor skal tjekke alle bilagene, så skal man betale for fuld revision og det er ikke den pakke, de mindre landbrug har købt hos deres revisor. Så i sidste ende er det faktisk landmandens eget ansvar og ikke revisorens. Typisk så favner den aftale, man har med revisoren slet ikke det, landmanden forventer,” forklarer Klaus Sørensen fra Skattestyrelsen.

Han opfordrer derfor til, at man tager fat i sin revisor og aftaler, hvem der gør hvad. Et godt system kan eventuelt være at landmanden markerer de udgiftsbilag, han er i tvivl om rent fradragsmæssigt, så revisoren kan koncentrere sig om disse.

 
Lyt med i denne podcast, hvor SEGES Innovation har inviteret Klaus Sørensen, funktionsleder fra Skattestyrelsen Erhverv, til at guide dig gennem junglen af skattemæssige spørgsmål og fradrag. Klaus deler ud af værdifulde råd om, hvordan du kan undgå skattemæssig faldgruber. Og du vil samtidig finde ud af, hvem der i virkeligheden har ansvaret for at indberette bilagene korrekt til Skattestyrelsen.

Få hjælp til korrekt skattefradrag hos Skattestyrelsen

Ifølge Skattestyrelsens undersøgelse ønsker tre ud af fire landmænd at forstå alt det her med skat og moms. De har derfor oprettet en hjemmeside, som bygger på input fra landmændene selv. Hjemmesiden forklarer korrekt håndtering af skattefradrag med overskuelige guides, og små animationsfilm forklarer korrekt håndtering af skattefradrag på landbrugsejendomme.

Fire områder volder problemer:

  • ejendomme
  • køretøjer
  • sundhed
  • computer og mobil

Hjemmesiden fokuserer derfor på korrekt fradrag netop disse fire områder.

Gå til Skattestyrelsens hjælpe-hjemmeside