21. december 2023

Nytårshilsen fra Erik Larsen

Bestyrelsesformand for Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris ser tilbage på 2023 - og frem mod 2024, hvor en afgift på CO2 vil være et fokusområde fra Landbrug & Fødevarer.

Kære Kolleger

Når jeg tænker tilbage på 2023, bliver jeg på en og samme tid utrolig stolt, utålmodig og bekymret. 

Jeg bliver først og fremmest stolt af, at jeg har æren af at stå i spidsen for et erhverv, der gang på gang viser, at vi er blandt de bedste i verden. 

Få havde troet på, at vi kunne indfri vores høje ambitioner med vores PRRS-reduktionsplan. I dag er de østlige øer næsten fri for PRRS, der er saneringer i gang over hele landet, og alle uanset om de er landmænd, dyrlæger eller rådgivere har taget et kæmpe ansvar og vist en fantastisk tillid til hinanden. Det er unikt, og jeg kan godt forstå, at der er mange lande rundt om i verden, der holder godt øje med, hvad vi gør i Danmark lige nu. 

Det gør mig også stolt, at vi danske griseproducenter fortsat ligger blandt de EU-lande, der bruger mindst antibiotika til vores dyr. Vi har en udfordring omkring antibiotikaforbruget til smågrisene efter udfasningen af zink, men vi er utroligt flot med, når det kommer til søerne og slagtegrisene. 

Endelig gør det mig utrolig stolt, at 2 ud af 3 danskere bakker op om vores erhverv. Når man læser medierne, kan man ofte få det modsatte indtryk. I oktober gennemførte Epinion en analyse, som viste, at 63 % af danskerne mener, at landbruget har en tilpas størrelse i dag. Det er for mig at se en kæmpe tillildserklæring, som vi skal være meget stolte af. 

Men jeg er også utålmodig. For der skal ske store forandringer for vores erhverv, og vi venter på vigtige politiske beslutninger, der skal skabe rammerne for, hvordan vi kan handle i fremtiden. 

Det er snart et år siden, at den danske fødevareminister annoncerede, at han ville lave en ny dyrevelfærdspakke. Det tog vi griseproducenter konstruktivt imod, for vi har i vores Vision for fremtidens griseproduktion også peget på områder, hvor vi mener, at vi kan løfte dyrevelfærden. Jeg vil gerne takke fødevareministeren for et godt og konstruktivt samarbejde om dyrevelfærdspakken og samtidig sige, at vi meget gerne ser, at rammevilkårene snart bliver klarlagt, så vi ved, hvad vi skal forholde os til i fremtiden.

Det samme gælder på EU-området. Her har vi også længe talt om en ny dyrevelfærdspakke. Den er nu udsat på ubestemt tid. Det er jeg meget kritisk overfor, for vi danske griseproducenter har brug for ensartede regler i EU, som også bliver håndhævet ens i EU, hvis vi skal sikre vores konkurrenceevne.

Under årets Grisekongres bed jeg mærke i et spørgsmål, der gik igen; ”Jeg vil gerne investere i en ny stald, men jeg ved ikke, hvilke krav, den skal leve op til”. Jeg bliver glad hver gang, en kollega investerer i fremtiden. Derfor ærgrer det mig, at vi skal vente så længe på, at rammevilkårene kommer på plads, og at vi kan investere i fremtiden. 

På kongressen opfordrede jeg fødevareministeren til, at han gør EU’s dyrevelfærdspakke til én af sine prioriteter under det danske formandskab for EU i 2025. Den opfordring vil jeg gentage her. Vi skal have klarhed om fremtidige rammevilkår hurtigst muligt. 

Endelig er jeg også bekymret. 

Der er ingen tvivl om, at den CO2-afgift, som et stort flertal i Folketinget vil indføre på dansk landbrug, vil have afgørende betydning for vores fremtid. Lad mig slå fast, at min holdning er, at der slet ikke er brug for en CO2-afgift. For landbruget er i gang med en grøn omstilling, og vi kan komme i mål uden en afgift. Når Landbrug & Fødevarer alligevel læner sig ind i arbejdet, er det fordi, vi godt kan tælle mandaterne i Folketinget, og fordi det er afgørende, at skal der laves en afgift, så skal den laves ordentligt. 

Indrettes en afgift forkert, vil det få katastrofale konsekvenser. Derfor lægger jeg selv og mange andre gode kræfter i Landbrug & Fødevarer al vores energi i at sikre, at politikerne lever op til deres løfter i regeringsgrundlaget. En afgift må ikke forringe vores konkurrenceevne, den må ikke koste arbejdspladser, og den skal føres tilbage til erhvervet krone for krone. Det er afgørende for vores fremtid, og det kan ikke siges nok. Og jeg ved, at det er noget, jeg kommer til at gentage rigtig mange gange i 2024. 

Dansk griseproduktion er et eksporterhverv. Det er vores størrelse, der har skabt det stærke fundament, som vi står på i dag. Det er vores størrelse, der betyder, at vi kan investere i fremtiden, i forskning og i udvikling. Derfor bekymrer det mig også, at den danske notering ikke har kunne følge med den europæiske i 2023. For det betyder, at smågrise sendes til udlandet frem for til danske slagterier. Danske smågrise er en attraktiv vare, som vores udenlandske kolleger vil betale mange penge for. Det er jeg stolt af. Smågriseeksport er en del af vores værdikæde. Når vi tænker på vores værdikæde, skal vi dog huske på hele kæden, og her er slagtegrise også væsentlige, for slagteriarbejdspladser er afgørende for vores opbakning i samfundet.

Når der er skvulp på det europæiske marked, fører det til høj bølgegang for danske griseproducenter, og vi hverken kan eller vil ikke bekæmpe markedskræfterne, ved for eksempel at pålægge strengere krav til smågriseeksporten. Men vi skal arbejde for at styrke vores konkurrenceevne for slagtegrisene, få bygget flere stalde til slagtegrise og dermed styrke grundlaget for danske slagteriarbejdspladser. Det bliver også et vigtigt fokus i 2024. 

Der er nok at tage fat på i det nye år, men vi står på et solidt fundament, hvor vi igen og igen viser, at vi tilhører den absolutte internationale superliga for griseproduktion. 

Jeg ser frem til at fortsætte samarbejdet med alle jer i 2024, for at vi fortsat producerer verdens bedste fødevarer.

Med de ord vil jeg ønske dig og dine nærmeste et godt nytår.

Med venlig hilsen,
Erik Larsen