8. januar 2024

Podcast: PRRS-smittevejene mellem besætningerne

Vil du vide, hvordan PRRS smitter mellem besætninger? Og hvordan er fremtidsudsigterne for at undgå smitte? Podcast-kanalen Griseproduktion stiller skarpt på nogle af de spørgsmål, som mange griseproducenter ligger inde med – og har også en såkaldt kort-nyhed.

Vil du undgå reinfektion med PRRS i din besætning? Så er det en god idé at give den nyeste podcast på kanalen Griseproduktion et lyt. Her svarer Mette Fertner, epidemiolog hos SEGES Innovation, og Bjørn Lorenzen, chefkonsulent hos Landbrug & Fødevarer, på de mange spørgsmål, der er til, hvordan en besætning kan ende med at blive smittet med PRRS.

”I dag er der overordnet set tre smitteveje for PRRS-smitte mellem besætninger. Det er direkte indflytning af positive grise, luft og kontakt med smittepåførte overflader. Udover de tilfælde, som skyldes direkte indflytning af positive grise, er det er jo de færreste tilfælde, hvor vi kender den direkte smittekilde,” siger Mette Fertner og tilføjer:

”Men redskaber, besøgende eller udstyr kan tage smitten med ind i en PRRS-negativ besætning, hvis det ikke er blevet rengjort i mellemtiden.”

Besætningsværktøj og ordentlige omklædningsfaciliteter

Du kan mindske risikoen for smitte ved gode ind- og udleveringsforhold. Når du køber dyr, så køb fra en PRRS-negativ leverandør, og når du køber polte, så sæt dem i karantæne, så du sikrer, at besætningen ikke bliver smittet, hvis de nye grise skulle være syge. Derudover er det vigtig at have en smittesikret udlevering, så man ikke risikerer smitte fra den lastbil, der bakker ind, når der skal udleveres grise. Tom og ren bil, der bakker til, og udlevering af hele læs er effektive foranstaltninger mod at blive smittet.

Omklædningsfaciliteter er også vigtige, så gæster i besætningen får udleveret rent tøj og støvler fra besætningen. Derudover er det en god idé at have for eksempel 50 meter kabelrulle og bore-skruemaskine, så håndværkere, der skal reparere noget i stalden, ikke behøver at have så meget værktøj med ind på bedriften.

Overførsel af smitte

Blot en gris smittet med PRRS er nok til at smitte resten af besætningen, hvis grisene ikke har antistoffer mod virussen. Smitten kan også ske uden menneskelig indblanding.

”Har man naboer, som er PRRS-positive, er det typisk ikke mennesker, der er årsagen, hvis man bliver smittet. Langt overvejende formodes vind at være årsag til nabosmitte. Altså, medmindre, at det er sådan, at man køber grise fra en positiv nabo, så er det selvfølgelig ikke vind,” siger Bjørn Lorenzen.

I SPF-systemet har man igennem 50 år haft erfaring med, at den mest effektive måde at sørge for, at smitten kommer ud af en besætning, er, at vaske staldene, desinficere, tørre ud og lade stå tom i syv dage, før der kommer nye, rene grise ind.

”Det er aldrig sket, at når vi har totalsaneret en besætning, at der så har overlevet smitte. Og det samme gælder også for PRRS, som vi jo godt nok kun har haft i 30 år. Den forsvinder også,” forklarer Bjørn Lorenzen.

Forudsige fremtiden

På landmand.dk kan man som griseproducent finde PRRS-kortet. Her er det muligt at danne sig et overblik over smittede besætninger og flytninger af grise.

Næste skridt med kortet er at stille den igangværende GIS-model til rådighed for rådgivere og dyrlæger. GIS-modellen giver et bud på besætningens risiko for luftbåren smitte ud fra besætningens beliggenhed. Estimaterne er forbundet med nogen usikkerhed, hvilket er normalt for sådanne modeller. Andre smitteveje end luftbåren nabosmitte er ikke med i beregningen, og det er derfor vigtigt at vurdere helheden og diskutere generelle smitteforebyggende foranstaltninger med sin dyrlæge.

”I GIS-modellen kan man desuden simulere nabobesætninger væk, så de regneteknisk ikke udgør nogen smitterisiko. Det er et vigtigt værktøj, når man planlægger en sanering, hvor naboer samarbejder”, siger Bjørn Lorenzen.

Afslutningsvis minder Bjørn Lorenzen om de tre grundlæggende tre ting, man som besætningsejer kan gøre for at holde sin besætning fri for PRRS:

  1. Køb grise ind fra en PRRS-negativ besætning (og sæt i karantæne, hvis det er polte).
  2. Sørg for at have en smittesikret udlevering af grise, hvad enten det er grise til levebrug eller til slagt
  3. Sørg for ordentlige omklædningsfaciliteter for gæster