8. februar 2024

FVST-kontrolkampagne for syge og tilskadekomne grise

Fra februar til september vil Fødevarestyrelsen kontrollere korrekt håndtering af syge og tilskadekomne grise i slagtegrise- og sobesætninger. Der vil i kampagnen også være fokus på korrekt indretning af sygestier.

Fødevarestyrelsen oplyser på deres hjemmeside, at de fra 12. februar foretager en kontrolkampagne for at sikre, at syge og tilskadekomne grise håndteres korrekt. Kontrolkampagnen varer frem til 30. september 2024 – og det er både slagtegrisebesætninger og sobesætninger, der vil få besøg.

Tag hånd om dine grise – det er god dyrevelfærd

Det er vigtigt, at du tager god hånd om de grise, der bliver syge eller kommer til skade i besætningerne. Det betyder, at du skal sikre, om grisen skal behandles, udtages til sygesti - eller om der er tale om eventuel aflivning af de grise, der ikke trives.

På svineproduktion.dk finder du en masse anden god viden målrettet både søer og slagtegrise.

Sygesti - vejledninger og viden

Tidligere kampagner fra Fødevarestyrelsen har vist, at en af de hyppigste årsager til sanktioner i grisebesætninger er manglende rettidig og korrekt håndtering af syge og tilskadekomne dyr. Det centrale i kontrolkampagnen er:

  • At øge fokus på korrekt håndtering af syge og tilskadekomne grise gennem kontrol og vejledning.
  • At undersøge bestemte risikofaktorer, der kan være forbundet med manglende eller ikke-korrekt behandling af syge- og tilskadekomne søer og slagtegrise.