8. maj 2024

WelFarmers vil fremme grisevelfærd i EU

SEGES Innovation og Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris er med i EU-projektet Wellfarmers, der skal fremme praktiske løsninger på velfærdsmæssige udfordringer i den europæiske griseproduktion.

Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris og SEGES Innovation kommer tæt på europæiske grisestalde

WelFarmers er et nyt EU-projekt, hvor landbrugsorganisationer og vidensinstitutioner fra otte medlemslande arbejder sammen om at afdække praktiske løsninger og viden, der kan bidrage ti, at europæisk griseproduktion kan flytte sig hurtigere i retning af løse søer, hele haler, kastration uden smerte, flere hangrise og forbedret kvalitet i stiindretning til vækstgrise.

Der er otte lande med i projektet: Danmark, Irland, Finland, Rumænien, Frankrig, Italien, Spanien og Portugal. Sammen dækker disse lande over halvdelen af griseproduktionen i EU. Fra dansk side deltager Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris og SEGES Innovation i projektet. Derudover vil projektet række ud til andre medlemslande for at sikre adgang og deling af de bedste løsninger til forbedring af grisevelfærden i produktionsbesætninger.

SEGES Innovation og Landbrug & Fødevarer er begge med i et internationalt samarbejde med en række andre europæiske lande. Målet er at finde et fælles fodfæste om dyrevelfærd i de europæiske grisestalde.

Regionale netværk og netværk på tværs af landegrænser

I hvert land bliver der oprettet regionale netværk, der samler griseproducenter, besætningsrådgivere, dyrlæger og andre med interesse for og ideer til gode løsninger til velfærdstemaerne. Netværket bidrager til at identificere udfordringer og mulige løsninger.

I de næste tre år vil der på tværs af de 8 lande blive udpeget 192 løsninger, som alle stammer fra en griseproducent, som har erfaret, at løsningen gør det nemmere at have løse søer, grise med hele haler, kastrere uden smerte eller forbedre stiforhold for vækstgrise. 

Udover de regionale netværk oprettes tematiske grupper på tværs af landene. Disse grupper består af både griseproducenter, organisationer, beslutningstagere, rådgivere, forskere og repræsentanter fra fødevarekæden. Deres opgave er at udpege de 24 bedste forslag ud af den samlede pulje på de 192 løsninger, der er meldt ind fra de regionale netværk. 

Løftestang til nye EU-dyrevelfærdsregler 

Projektet ender med at finde en masse praktiske løsninger, der kan gøre en forskel på staldgangen. Men løsningerne vil også blive brugt som konstruktive indspil til EU-Kommissionen, når forhandlingerne om ny dyrevelfærdslovgivning genoptages. Der vil blive arbejdet for, at man med WelFarmers kan bringe helt praktiske og gennemprøvede løsninger til forhandlingsbordet og dermed i langt højere grad sikre, at en ny lovgivning også kan implementeres i praksis. 

Det første møde med repræsentanter fra de deltagende landene blev afholdt i februar i Portugal. Før mødet blev der indsamlet oplysninger om niveauet for implementering af de fire grisevelfærdstemaer i de otte lande, og hvad der opleves som de største barrierer for implementeringen. Det er tydeligt, at der i de fleste lande er udfordringer og derfor også behov for praktiske løsninger. 

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret om dansk griseproduktion og Noteringen. Modtag nyhedsbrevet hver torsdag. Udfyld e-mail, navn og arbejdsplads/virksomhed.

Når du tilmelder dig, vil du modtage en e-mail med et bekræftelseslink. Du modtager først nyhedsbrevet, når du har bekræftet din tilmelding.

* Skal udfyldes

Dit samtykke til at modtage det ugentlige nyhedsbrev kan du til enhver tid tilbagekalde ved at afmelde dig nyhedsbrevet eller kontakte os på gris@lf.dk.

Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris behandler dine personoplysninger som beskrevet i Landbrug & Fødevarers privatlivspolitik.