23. november 2018

Erfaring Nr. 1809

Udbredelse af PCV3 i Danmark

En undersøgelse tyder på, at det nyopdagede virus PCV3 er et tilfældigt fund i danske besætninger, og at PCV3 sandsynligvis ikke giver sygdom under danske forhold.

Undersøgelser tyder på, at PCV3 findes vidt udbredt i danske besætninger, og at PCV3 sandsynligvis ikke resulterer i sygdom under danske forhold. 

I undersøgelsen indgår arkivmateriale, materiale indsamlet i andre undersøgelser, materiale fra case-besætninger med PCV2-lignende problemer og materiale fra høj-status besætninger. 

Alt materiale er undersøgt for PCV3 ved real time PCR på DTU-Veterinærinstituttet. 

PCV3 blev påvist i danske besætninger med en prævalens mellem 20-100 %, alt efter hvordan besætningerne var udvalgt. Der var den laveste forekomst af PCV3 i besætninger, der var udvalgt som case-besætninger, enten af praktiserende dyrlæge eller af dyrlæger på Laboratorium, og den højeste forekomst i høj-status besætninger. Niveauet af PCV3 var højere i lymfeknuder sammenlignet med niveauet i serum og lungevæv.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Charlotte Sonne Kristensen, Lars Erik Larsen, , Charlotte Kristiane Hjulsager

Udgivet: 23. november 2018

Dyregruppe: Søer, Ungsvin

Fagområde: Veterinært